AVIZUL CENTRULUI EUROPEAN PENTRU DREPT NECOMERCIAL PRIVIND PREVEDERILE SPECIALE DIN PROIECTUL DE LEGE CU PRIVIRE LA ORGANIZAȚIILE NECOMERCIALE DIN REPUBLICA MOLDOVA