EFECTELE SISTEMULUI MIXT. STUDIU DE CAZ: limitarea dreptului constituțional de a alege al alegătorilor fără domiciliu sau reședință