Termeni de Referință pentru postul de Coordonator Regional (regiunea Nord-Est, cu sediul în mun. Bălți)