Asociația Promo-LEX angajează Expert în domeniul discursului de ură

REF: 10 din 22.11.2019

Promo-LEX anunță concurs pentru funcția de Expert în domeniul discursului de ură în cadrul Programului Drepturile Omului al Asociației.

Denumirea postului: Expert în domeniul discursului de ură.
Domenii de expertiză: combaterea discursului de ură și instigării la discriminare; egalitate și nediscriminare, drepturile omului.

Scopul Postului: Titularul/Titulara postului va participa la planificarea, va coordona și va implementa activități și proiecte în domeniul combaterii discursului de ură și instigării la discriminare.

Context:
Începând cu 2017, Asociația Promo-LEX implementează proiecte și activități menite să combată discursul de ură și să promoveze discursul echilibrat în spațiul public și mass-media din Republica Moldova, inclusiv în cadrul campaniilor electorale. În acest sens, Promo-LEX a realizat activități de informare, instruire, monitorizare, raportare[1], lobby și advocacy.

Relațiile ierarhice: Se subordonează Directorului de Program, Programul Drepturile Omului al Asociației Promo-LEX.

ATRIBUȚII ȘI RESPONSABILITĂȚI:

 • Planifică și implementează proiecte și activități în domeniul combaterii discursului de ură în cadrul Asociației;
 • Coordonează și realizează activități de monitorizare a discursului de ură în spațiul public și mass-media în RM, inclusiv în cadrul campaniilor electorale;
 • Colectează și analizează date și informații cu privire la problema discursului de ură în RM;
 • Elaborează rapoarte de monitorizare cu privire la utilizarea discursului de ură și instigării la discriminare în mass-media și spațul public din RM, inclusiv în perioada campaniilor electorale;
 • Elaborează, depune și prezintă note informative și rapoarte de alternativă în cadrul Mecanismelor Internaționale de apărare a Drepturilor Omului (ONU, CoE, UE, OSCE, etc.) cu privire la problema discursului de ură în Republica Moldova;
 • Stabilește relații cu actori și parteneri cheie, la nivel național și internațional, în domeniul egalității și nediscriminării și combaterii discursului de ură și menține contactul cu aceștia;
 • Elaborează demersuri ș cereri către actori relevanți pentru planificarea și realizarea activităților în domeniul combaterii discursului de ură;
 • Realizează activități de lobby și advocacy în domeniul combaterii discursului de ură, în baza Strategiei de Advocacy aprobate de către Asociație;
 • Participă la evenimente publice la nivel național și internațional în domeniul combaterii discursului de ură;
 • Participă la planificarea și implementarea campaniilor de informare și sensibilizare în domeniul combaterii discursului de ură și promovării discursului public curat;
 • Elaborează note informative, apeluri publice, comunicate ș.a. în domeniul combaterii discursului de ură și promovării discursului public echilibrat;
 • Participă la emisiuni TV/ Radio, oferă interviuri pe subiecte legate de problematica discursului de ură;
 • Reprezintă Asociația în plan extern și este responsabil/ă de comunicarea externă pe domeniul combaterii discursului de ură;
 • Elaborează și livrează activități de informare și instruire în domeniul combaterii discursului de ură (seminare, ateliere de instruire, lecții publice etc.);
 • Oferă consultații și asistență juridică beneficiarilor Asociației pe cazuri de discurs de ură și discriminare.
 • Participă la ședințe interne şi evenimente publice relevante ale Asociației;
 • Efectuează deplasări pe întreg teritoriu a Republicii Moldova în vederea planificării și organizării activităților;
 • Colectează informații despre progresul activităților realizate; participă la evaluarea rezultatelor și impactului activităților realizate și planifică acțiunile de continuitate;
 • Participă la activitatea de raportare internă și externă a Asociației cu privire la activitățile și proiectele în domeniul combaterii discursului de ură;
 • Alte responsabilități relevante.

CERINȚE DE OCUPARE A POSTULUI

 • Studii: Studii superioare în drept, științe sociale sau alte domenii relevante;
 • Studii formale și/sau neformale în domeniul drepturilor omului (masterat, cursuri de instruire specializate, training-uri etc);
 • Studii formale și/sau neformale în domeniul nediscriminării și discursului de ură (masterat, cursuri de instruire specializate, training-uri etc).
 • Experiență profesională:
  – Experiență de lucru în domeniul promovării și apărării drepturilor omului;
  – Experiență de lucru în domeniul combaterii discriminării și discursului de ură – va constitui un avantaj;
  – Experiență de lucru și/sau voluntariat într-o funcție similară (atribuții similare);
  – Experiență de lucru/voluntariat în cadrul organizațiilor neguvernamentale – va constitui un avantaj.
 • Expertiză & Cunoștințe:
  – Cunoștințe și expertiză în domeniul drepturilor omului și a mecanismelor naționale și internaționale de apărare a drepturilor omului;
  – Cunoștințe și expertiză în domeniul egalității, nediscriminării și discursului de ură și instigare la discriminare;
  – Cunoștințe cu privire la metodele și instrumentele de apărare și promovare a drepturilor omului (monitorizare, raportare, litigare, lobby, advocacy etc.);
  – Buna cunoaștere a situației sociale, politice și situației în domeniul drepturilor omului în Republica Moldova;
  – Buna cunoaștere a sectorului asociativ din Republica Moldova;
  ….
 • Competențe și Abilități:
  – Abilități de analiză și sinteză (analiza și sinteza datelor în procesul de elaborare a studiilor și rapoartelor analitice, rapoartelor de monitorizare, a notelor informative sau analize de politici publice etc:);
  – Abilități de scriere (rapoarte, apeluri, note informative etc.);
  – Abilități de advocacy și promovare a obiectivelor Asociației;
  – Abilități de planificare și organizare a campaniilor de sensibilizare publică.
  – Abilități de interacțiune, comunicare și discurs public;
  – Abilități de formator, trainer, moderator, facilitator etc. (Certificat de ToT – va constitui un avantaj);
  – Cunoașterea excelentă a limbii Române;
  – Cunoașterea limbii Engleze (cel puțin nivel mediu, B2);
  – Cunoașterea limbii Ruse – va constitui un avantaj;
  – Abilități excelente de utilizare a computerului (MS Office (Word, Excel), Internet) şi a echipamentului de birou (copiator/scanner/fax);
  – Competențe și abilități de bază în management de proiecte – va constitui un avantaj;
  – Abilități de a lucra independent şi în echipă, într-un mediu dinamic şi în termeni restrânși de timp.
 • Alte cerințe și/sau condiții specifice:
  – Înțelegerea și împărtășirea valorilor drepturilor omului, a egalității și nediscriminării;
  – Respectarea principiilor democrației și supremației legii;
  – Neafiliere politică și non-partizanat politic (candidații nu pot fi membri/activiști ai vreunor partide politice/mișcări social-politice);
  – Integritate și discreție profesională;
  – Responsabilitate și punctualitate;
  – Disponibilitate de a lucra peste program și în zile de odihnă;
  – Disponibilitate de a efectua deplasări (la nivel național și internațional);

Locul de muncă: Chișinău (sediul Asociației Promo-LEX);
Program de muncă: deplin.
Perioada de angajare/contractare: Ianuarie – Decembrie 2020 (1 an), cu posibilitatea prelungirii contractului.

Asociația Promo-LEX oferă:

 • Lucru interesant în cadrul unei echipe de profesioniști;
 • Salariu competitiv (salariul va fi negociat în mod individual în dependență de calificarea candidatului/candidatei);
 • Posibilitate de dezvoltare și creștere profesională.

Procedura de aplicare: persoanele interesate trebuie să prezinte Dosarul de Angajare care trebuie să conțină:

 • CV-ul actualizat;
 • Scrisoare de motivare în care se va descrie experiența relevantă (dacă aveți experiență anterioară de colaborare cu Promo-LEX vă rugăm să indicați detalii) și motivația de a ocupa postul. Scrisoarea de motivare va mai conține următoarele informații (obligatoriu):
  – Două persoane de referință – se va indica numele persoanei, organizația/instituția și datele de contact (foști/actuali angajatori, mentori sau colegi care pot oferi recomandări în susținerea candidatului);
  – Propunerea financiară -salariul/onorariul minim solicitat. Persoanele fizice vor indica salariul net, după reținerea tuturor impozitelor angajatorului și angajatului. Persoanele juridice vor indica onorariul brut;
  – Disponibilitatea de angajare – din ce dată (indicați data exactă) persoana este disponibilă să înceapă lucrul.

Dosarul de Angajare va fi completat în limba Română şi trebuie expediat prin e-mail la adresa [email protected] cu mențiunea „Expert discurs de ură”.

Data limită pentru depunerea dosarelor de angajare: 5 decembrie 2019, ora 18.00 (ora locală). Vor fi evaluate doar dosarele complete și depuse în termen!

Persoana de contact:
Olga Manole
Coordonatoare de Program
tel: (022) 450024; 069177101
e-mail: [email protected]

Evaluarea dosarelor se va realiza în 2 etape: (1) la prima etapă, dosarele vor fi analizate sub aspectul corespunderii candidaților cu cerințele stipulate mai sus; (2) cea de-a doua etapă va consta în intervievarea și testarea candidaților pre-selectați.
Pentru etapa II vor fi contactați doar candidații preselectați.

Asociația Promo-LEX încurajează aplicațiile timpurii şi își rezervă dreptul de a desfășura interviuri cu potențialii candidați anterior expirării termenului anunțului de angajare. Totodată, rezultatele finale ale concursului de angajare vor fi comunicate candidaților preselectați după expirarea termenului de colectare și evaluare a dosarelor.

[1] https://promolex.md/15401-raport-discursul-de-ura-si-instigarea-la-discriminare-in-spatiul-public-si-mass-media-din-republica-moldova-2019/?lang=ro