OPINIE SCRISĂ a Asociației Promo-LEX asupra Sesizării 83b, înregistrată de Curtea Constituțională la 27 mai 2020