În timp ce numărul alegătorilor fără domiciliu și a celor din regiunea transnistreană crește, numărul total al alegătorilor din Republica Moldova este în descreștere