2%


O dată pe an puteți alege o organizație, fundație sau entitate non-profit căreia să-i desemnați 2% din impozitul pe venit declarat pentru anul precedent.

În acest fel, 2% din impozitul anual pe venit care este deja achitat de Dvs. la bugetul public, le puteți gestiona. Redirecționați 2% către o organizație neguvernamentală și urmăriți cum valorează contribuția Dvs. prin activitățile pe care le realizează organizația.

Sub sloganul „2% de la tine, 100% pentru societate”, vă încurajăm să susțineți Asociația Promo-LEX, programele căreia au posibilitatea de a obține suportul Dvs pentru a aduce schimbări continue întru crearea unei societăți în care sunt respectate și promovate drepturile omului, unde există egalitate în fața legii, egalitate de șanse, sunt monitorizate procesele democratice, se dezvoltă cultura civică


Mecanismul de desemnare 2% este procedura prin care persoanele fizice plătitoare de impozite, redirecționează 2% din suma impozitului lor pe venit către organizațiile societății civile care activează în interes public. Acest mecanism este reglementat prin Ordinul Nr. 102 din 03.07.2017 privind aprobarea formularului CET15 și Ordinul Nr. 150 din 05.09.2018 privind aprobarea formularului CET18 , acte normativ ce oferă posibilitatea contribuabililor persoane fizice care nu au datorii la bugetul public național să desemneze un cuantum procentual de 2% din suma impozitului pe venit calculat anual și servesc drept un ghid de completare a declarațiilor pentru anul 2019.

Orice contribuabil poate alege destinația celor 2% din impozitul pe venit reținut de stat în anul precedent. Astfel, aveți posibilitatea să alegeți o cauză pe care să o susțineți și să direcționați 2% din impozitul Dvs. pe venit.

Acest lucru nu presupune alte cheltuieli suplimentare din partea Dvs sau a angajatorului.


Dacă sunteți persoană fizică plătitoare de impozite, fără datorii la bugetul de stat și depuneți declarația cu privire la impozitul pe venit în timp util, puteți să redirecționați 2% din impozitul Dvs. pe venit către Asociația Promo-LEX. Astfel veți contribui la susținerea activităților care generează dezvoltarea democrației în Republica Moldova, fără a exista o modificare a bugetului Dvs. Desemnarea procentuală nu reprezintă o sponsorizare sau o donație, ci un cuantum de 2% a impozitului Dvs virat la bugetul de stat pe care îl puteți redirecționa către Asociația Promo-LEX. Singurul lucru pe care trebuie să-l faceți este să investiți puțin timp pentru a completa Declarația persoanei fizice privind impozitul pe venit în perioada 1 ianuarie – 30 aprilie a fiecărui an.

Mai jos găsiți pașii pe care trebuie să-i îndepliniți pentru a redirecționa 2%.

Pasul 1: Găsiți lista completă a beneficiarilor desemnării procentuale aici.

Pasul 2: Descărcați declarația cu privire la impozitul pe venit direct Formularul CET15 și Formularul CET18.  Aceste formulare pot fi completate doar de către contribuabili persoane fizice, care sunt plătitori de impozite și nu au datorii la bugetul național.

  • Formularul CET15 se referă la declarația impozitului pe venit în perioada 1 ianuarie 2018 – 30 septembrie 2018. Pe câmpul M2-indicați codul fiscal (IDNO) al Asociației Promo-LEX.

  • Formularul CET18 se referă la declarația impozitului pe venit în perioada 1 octombrie – 31 decembrie 2018. Pe câmpul M – indicați codul fiscal (IDNO) al Asociației Promo-LEX.

Pasul 3: Semnați formularele și transmiteți-le către Oficiul Teritorial al Serviciului Fiscal de Stat, în perioada 1 ianuarie – 30 aprilie 2019.

Declarația cu privire la impozitul pe venit poate fi depusă:

  1. personal;
  2. prin poștă în adresa oricărui oficiu teritorial al Serviciului Fiscal de Stat;
  3. online, dacă dispuneți de semnătură electronică (Formularul CET15  și Formularului CET18).

*Depunerea online a declarației este posibilă utilizând semnătura electronică. Declarația semnată electronic are aceeași valoare legală pe care o au documentele semnate și ștampilate pe suport de hârtie.


De 16 ani Asociația Promo-LEX contribuie la dezvoltarea democrației în Republica Moldova, inclusiv în regiunea transnistreană, prin promovarea şi apărarea drepturilor omului, monitorizarea proceselor democratice şi consolidarea societății civile.

Activitatea echipei Asociației este guvernată de principii care ajută să păstreze o abordare aparte, eficientă în modul de lucru și generatoare de impact pe termen lung. Echipa Asociației Promo-LEX este perseverentă și își dorește ca să reușească să realizeze mai multe activități care să ducă în final la dezvoltarea democrației prin respectarea drepturilor omului și implicarea cetățenilor în procesul decizional. Însă, pentru a reuși, îndemnăm la o implicare mai activă din partea fiecărui cetățean.

Eforturile de monitorizare a numeroase scrutine electorale, cu implicarea a mii de observatori naționali, precum și numărul mare a beneficiarilor pentru care au fost prestate servicii juridice de echipa Asociației, demonstrează implicarea acesteia în dezvoltarea unei democrații autentice în Republica Moldova. Realizarea a numeroase campanii de informare și sensibilizare, cum ar fi: „La un ceai împotriva violenței în familie!”, „Prevenim Violența prin Artă” sau „#HearMeToo”, prin intermediul cărora am încercat să atragem atenția opiniei publice asupra fenomenului violenței în familie. „ALEGE gândirea critică!” – o campanie de educație civică care a contribuit la dezvoltarea unei gândiri critice în rândul tinerilor cu drept de vot. Aceste campanii au fost organizate cu cheltuieli minime sau în bază de voluntariat. Scopul nostru a fost și va rămâne de a influența pozitiv oamenii ca să conștientizeze rolul lor în societate și să se mobilizeze ca să contribuie la promovarea valorilor democratice

Dacă ceea ce facem zi de zi este în asentimentul dumneavoastră, ne puteți susține prin redirecționarea celor 2% din impozitul Dvs către Asociația Promo-LEX.
Ne pasă și de aceea acționăm în folosul comunității.

Desemnarea procentuală este opțională. Dacă ați decis să nu exercitați acest drept, 2% din impozitul pe venit vor ajunge la bugetul public.

Pentru mai multe detalii ne puteți contacta la:
Telefon: (+373 22) 45 00 24, (+373) 78 04 75 74;
E-mail: [email protected];
Persoana de contact: Ana Baltă, Asistent de Program