Cauza Catan și alții 27 c. Moldova și Rusia (Cereri nr. 43370/04, 8252/05 și 18454/06)