D E C L A R A Ț I E cu referire la modificarea sistemului de alegere a deputaților în Parlament