Asociația Promo-LEX angajează Asistenți contabili (2 persoane)

Nr. ref. 21 din 25.08.2020

Asociația Promo-LEX este o organizație neguvernamentală care are drept scop dezvoltarea democrației în Republica Moldova, inclusiv în regiunea transnistreană, prin promovarea şi apărarea drepturilor omului, monitorizarea proceselor democratice şi consolidarea societății civile. Promo-LEX își desfășoară activitatea în cadrul a două programe: Programul Drepturile Omului și Programul Monitorizare Procese Democratice.

Context: Asociația Promo-LEX implementează Programul “Democrație, Transparență și Responsabilitate”. Programul este susținut financiar de către Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare (USAID), Contract de Grant AID-117-A-16-00002. Proiectul dat prevede activități de monitorizare, sensibilizare a opiniei publice și advocacy în legătură cu probleme ce vizează procesele de guvernare și politice, promovarea cetățeniei active și sporirea responsabilității autorităților și a altor actorilor politici. În cadrul programului, Promo-LEX va desfășura de asemenea şi Misiunea de observare a alegerilor Prezidențiale din 1 noiembrie 2020.

Obiectivul concursului de angajare: Identificarea a 2 (doi) candidați/candidate pentru postul de Asistent Contabil în cadrul Asociației Promo-LEX.

Scopul postului: Asistentul Contabil va oferi asistență Departamentului Contabilitate în elaborarea și gestionarea documentelor contabile aferente activității Misiunii de observare a alegerilor Prezidențiale din 1 noiembrie 2020.

Relațiile ierarhice: Se subordonează Contabilului Șef și  Managerului Financiar.

Atribuțiile și Responsabilitățile Asistentului Contabil:

 • Asistă Departamentul Contabilitate al Asociației Promo-LEX în gestionarea activităților contabile prevăzute în cadrul misiunii de observare a alegerilor;
 • Realizează sarcini contabile și de logistică în cadrul training-urilor organizate pentru observatorii pe termen lung (OTL) și observatorii pe termen scurt (OTS), precum și sarcini administrative (menținerea în ordine a documentelor contabile interne, crearea și menținerea diverselor baze de date, etc.), arhivarea corectă a documentelor contabile;
 • Alte responsabilități relevante la indicația Contabilului Șef sau a Managerului Financiar.

Cerințe de ocupare a postului:

 • Studii: studii superioare (prioritar în domeniul științelor economice, specialitatea contabilitate);
 • Experiență de muncă: experiența de muncă în domeniul contabilității va constitui un avantaj; experiența de lucru cu softul Contabil 1C versiunea 7.7 și/sau 8.2 – cerință obligatorie;
 • Competențe, abilități și alte cerințe specifice: cunoașterea la nivel avansat a limbilor Română şi Rusă; abilități excelente de utilizare a Microsoft Office (Word, Excel), abilități excelente de utilizare a Internetului.

Alte cerințe și/sau condiții obligatorii pentru pozițiile menționate mai sus:

 • NON-PARTIZANAT POLITIC (candidații nu pot fi membri/activiști ai vre-unor partide politice/mișcări social-politice);
 • Disponibilitate de lucru peste program;
 • Abilități excelente de interacțiune şi comunicare;
 • Rezistentă la stres;
 • Responsabilitate și punctualitate;
 • Abilități de a lucra independent şi în echipă, într-un mediu dinamic şi în termeni restrânși de timp;
 • Integritate și discreție profesională.

Locul de muncă: Chișinău (sediul Asociației Promo-LEX);

Perioada de angajare: persoanele selectate vor fi angajate în perioada 16 septembrie 2020 – 15 noiembrie 2020 (2 luni) cu posibilitatea prelungirii perioadei contractuale cu încă o lună.

Asociația Promo-LEX oferă:

 • lucru interesant în cadrul unei echipe de profesioniști;
 • salariu competitiv (salariul va fi negociat în mod individual în dependență de calificarea candidatului);
 • posibilitate de creștere profesională.

Procedura de aplicare: persoanele interesate trebuie să prezinte Dosarul de Angajare care trebuie să conțină:

 • CV-ul actualizat;
 • O scrisoare de motivare în care se va descrie expertiza și experiența relevantă (dacă aveți experiență anterioară de colaborare cu Promo-LEX vă rugăm să indicați detalii), precum și motivația persoanei de a ocupa postul de Asistent Contabil. În scrisoarea de motivare se va mai indica următoarea informație:
 • două persoane de referință – se va indica numele persoanei, organizația/instituția și datele de contact (foști/actuali angajatori, mentori sau profesori care pot oferi recomandări în susținerea candidatului);
 • propunerea financiară (salariul minim solicitat – se va indica suma netă, după reținerea impozitelor angajatorului și angajatului).

Dosarul de Angajare poate fi completat în limba Română, Rusă sau Engleză şi trebuie expediat prin e-mail la adresa [email protected] cu mențiunea „Asistent Contabil”. 

Data limita pentru depunerea dosarelor de angajare: 9 septembrie 2020, ora locală 18.00.

Vor fi evaluate doar dosarele complete și depuse în termen!

Persoana de contact: Nicolae Panfil, Coordonator Programul Monitorizarea Proceselor Democratice, tel: 079381842, e-mail: [email protected].

Evaluarea dosarelor se va realiza în 2 etape: (1) la prima etapă, dosarele vor fi analizate sub aspectul corespunderii candidaților cu cerințele stipulate mai sus; (2) cea de-a doua etapă va consta în intervievarea candidaților pre-selectați.

Vor fi contactați doar candidații preselectați pentru interviu.

Asociaţia Promo-LEX încurajează aplicaţiile timpurii şi îşi rezervă dreptul de a desfăşura interviuri cu potenţialii candidaţi anterior expirării termenului anunţului de angajare. Rezultatele concursului de angajare vor fi comunicate candidaților preselectați după expirarea termenului de colectare și evaluare a dosarelor.
Asociația Promo-LEX anunță concurs de selectare pentru poziția de Observator pe Termen Lung (OTL) pentru observarea proceselor electorale în contextul desfășurării Misiunii Promo-LEX de Observare a Alegerilor Prezidențiale din 01 noiembrie 2020 în următoarele unități administrativ teritoriale: Briceni, UTA Găgăuzia, mun. Bălți și Regiunea Transnistreană.

Nr. ref. 19 din 09.08.2020

Termeni și condiții

Asociația Promo-LEX este o organizație neguvernamentală care are drept scop dezvoltarea democrației în Republica Moldova, inclusiv în regiunea transnistreană, prin promovarea şi apărarea drepturilor omului, monitorizarea proceselor democratice şi consolidarea societății civile. Promo-LEX își desfășoară activitatea în cadrul a două programe: Programul Drepturile Omului și Programul Monitorizare Procese Democratice.

Contextul proiectului: În perioada 26 iulie 2016 – 31 martie 2021, Asociația Promo-LEX implementează Programul Democrație, Transparență și Responsabilitate. Programul este finanțat de Agenția SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) în baza Contractului de Grant AID-117-A-16-00002. Proiectul dat prevede activități de monitorizare, sensibilizare a opiniei publice și advocacy în legătură cu probleme ce vizează procesele de guvernare și politice, promovarea cetățeniei active și sporirea responsabilității autorităților și a altor actorilor politici.

În cadrul acestui Program Asociația își propune să organizeze Misiunea de Observare a Alegerilor Prezidențiale din 01 noiembrie 2020.

În acest context, Promo-LEX anunță concurs de angajare a Observatorilor pe Termen Lung în următoarele unități administrativ teritoriale: Briceni, UTA Găgăuzia, mun. Bălți și Regiunea Transnistreană.

Scopul general al anunțului este identificarea candidaților pentru a suplini posturile vacante de Observatori de Termen Lung în cadrul Echipei de Rețea a Misiunii de Observare a Alegerilor Prezidențiale din 01 noiembrie 2020.

Scopul postului: Titularul va monitoriza, documenta și transmite către Echipa Centrală a Misiunii Promo-LEX de Observare a Alegerilor Prezidențiale informații privind procesele electorale desfășurate în aria sa de responsabilitate.

Relațiile ierarhice: Se subordonează Coordonatorului Regional de Rețea, Coordonatorului de Reţea sau Șefului Misiunii.

Responsabilități generale:

 • Observarea procesului electoral în aria de responsabilitate utilizând observarea directă, intervievarea actorilor electorali, analiza documentelor oficiale și alte metode de monitorizare și documentare conform Metodologiei de Observare a alegerilor adoptată de Misiunea Promo-LEX de Observare a alegerilor prezidențiale;
 • Efectuarea regulată a vizitelor de monitorizare în aria de responsabilitate;
 • Colectarea informațiilor privind desfășurarea proceselor electorale în aria de responsabilitate;
 • Observarea activității Consiliului electoral din aria de responsabilitate;
 • Elaborarea calitativă și prezentarea în termen a rapoartelor periodice de observare a alegerilor;
 • Recrutarea și gestionarea rețelei de observatori pe termen scurt;
 • Asistență logistică în desfășurarea seminarelor de instruire a observatorilor pe termen scurt;
 • Alte sarcini delegate de Misiune.

Cerințe față de candidați:

 • Domiciliu/reședință sau loc de trai în unitatea administrativ teritorială pentru care a aplicat;
 • Non-partizanat politic (candidații nu pot fi membri/activiști ai partidelor politice/mișcărilor social-politice);
 • Studii medii sau superioare în domeniul juridic, științe politice, economic, social, educațional, APL, media etc.;
 • Experiență de muncă (inclusiv voluntariat), preferabil în domeniile indicate mai sus;
 • Abilitățile de comunicare și interacțiune cu diverși actori sociali (partide politice, autorități ale administrației publice locale și centrale, administrația electorală, ONG, mass-media etc.) vor constitui un avantaj;
 • Capacitatea de a lucra independent şi în echipă, într-un mediu dinamic şi în termeni restrânși de timp;
 • Program de muncă flexibil pentru efectuarea deplasărilor în aria de responsabilitate, inclusiv în zilele de week-end și sărbători oficiale;
 • Cunoașterea limbii române. Cunoașterea limbii ruse și engleze va constitui un avantaj;
 • Utilizarea calculatorului și a rețelelor sociale (MS Office – Word, Excel, Internet & e-mail, Facebook, Odnoklassniki, VKontakte etc.) la nivel intermediar spre avansat este o abilitate obligatorie;
 • Acces la calculator și Internet în mod constant;
 • Rezistentă la stres;
 • Responsabilitate și punctualitate;
 • Integritate și discreție profesională;
 • Să dispună de automobil personal sau acces nelimitat la un mijloc de transport pentru deplasări în aria de responsabilitate;
 • Permis de conducere, categoria B.

Asociația Promo-LEX oferă lucru interesant în cadrul unei echipe de profesioniști și onorariu competitiv.

Data estimată a angajării: 01 Septembrie 2020.

Termen și condiții de colaborare: Persoanele selectate vor oferi servicii de observare pe termen lung a alegerilor prezidențiale din 01 noiembrie 2020 în baza unui contract de prestări servicii în perioada 28 august 2020 – 27 noiembrie 2020. Asociația Promo-LEX ar putea colabora cu persoanele selectate și în cadrul altor proiecte, cu condiția prestării unor servicii calitative şi evaluării pozitive la finalul Misiunii de Observare.

Lista documentelor necesare a fi prezentate de către candidați (dosarul):

 1. Curriculum Vitae (CV) care urmează să fie completat în limba Română şi expediat prin email la adresa [email protected]cu mențiunea “Pentru poziția de Observator pe Termen Lung;
 2. Completarea online a “Chestionarului de angajare a Observatorilor pe Termen Lung” (vedeți link-ul: http://tiny.cc/ss2ksz ).

Informațiile personale livrate de dumneavoastră, vor fi prelucrate, stocate și folosite conform prevederilor Legii cu privire la protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 8 iulie 2011 şi Hotărîrii Guvernului privind aprobarea cerinţelor faţă de asigurarea securităţii datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaționale de date cu caracter personal nr.1123 din 14.12.2010. Datele furnizate sunt confidențiale. În cazul în care veți fi selectați, aceste date vor fi utilizate pentru a vă contacta, în caz contrat acestea vor fi radiate.

Data limită pentru depunerea dosarelor candidaților: 20.08.2020, ora locală 18:00.

Persoana de contact: Chebeș Cristina, Coordonator de Rețea – mob. +37369350474, e-mail: [email protected].

Evaluarea dosarelor se va efectua în 2 etape: (1) la prima etapă, dosarele vor fi analizate sub aspectul corespunderii candidaturilor cu cerințele stipulate mai sus în baza CV-ului şi chestionarului; (2) cea de-a doua etapă va consta în intervievarea persoanelor pre-selectate.

Pentru a II etapă vor fi contactați doar candidații preselectați.

Asociația Promo-LEX încurajează aplicațiile timpurii şi îşi rezervă dreptul de a desfăşura interviuri cu potenţialii candidaţi anterior expirării termenului anunţului de angajare. Rezultatele concursului de angajare vor fi comunicate doar acelor candidaților care au fost selectați pentru proba de intervievare.
Termeni de Referință pentru postul de ANALIST ELECTORAL

Nr. ref. 8/B din 24.07.2020

Asociația Promo-LEX este o organizație neguvernamentală care are drept scop dezvoltarea democrației în Republica Moldova, inclusiv în regiunea transnistreană, prin promovarea şi apărarea drepturilor omului, monitorizarea proceselor democratice și consolidarea societății civile. Promo-LEX își desfășoară activitatea în cadrul a două programe: Programul Drepturile Omului și Programul Monitorizare Procese Democratice.

Context: Asociația Promo-LEX implementează în perioada 26 iulie 2016 – 31 martie 2021 Programul “Democrație, Transparență și Responsabilitate”. Programul este susținut financiar de către Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare (USAID), Contract de Grant AID-117-A-16-00002. Proiectul dat prevede activități de monitorizare, sensibilizare a opiniei publice și advocacy în legătură cu probleme ce vizează procesele de guvernare și politice, promovarea cetățeniei active și sporirea responsabilității autorităților și a altor actorilor politici. În continuare, în cadrul programului, Promo-LEX va desfășura de asemenea şi Misiunea de observare a alegerilor Prezidențiale din 1 noiembrie 2020.

Obiectivul concursului de angajare: Identificarea candidatului-(ei) pentru postul de Analist Electoral în cadrul Asociației Promo-LEX.

Scopul postului: Analistul electoral va asigura analiza, procesarea și verificarea informațiilor relevante din domeniul electoral, precum și din alte domenii de monitorizare; va participa la scrierea rapoartelor analitice în cadrul Misiunilor de Observare a Alegerilor desfășurate de către Asociația Promo-LEX.

Relațiile ierarhice: Se subordonează Șefului Echipei de Analiză și Directorului de Program.

ATRIBUȚII ȘI RESPONSABILITĂȚI

 • Procesează formularele de raportare primite de la Coordonatorii regionali și analizează datele livrate de Rețeaua de observatori cu scopul de a identifica tendințele pe domeniile monitorizate, în special în contextul campaniilor electorale;
 • Conlucrează cu Rețeaua de observatori prin intermediul Coordonatorului de Rețea pentru a preciza neclaritățile în datele livrate și pentru a verifica faptele;
 • Compilează informațiile colectate de către observatori/monitori și scrie draft-ul capitolelor rapoartelor de observare a alegerilor și/sau de monitorizare a altor domenii de interes în cadrul Programului;
 • Participă la ședințele Echipei de Analiză și/sau ședințele desfășurate în cadrul diferitor proiecte, aflându-se în contact direct şi permanent cu ceilalți analiști sau după caz, cu colegii din alte echipe conform proiectelor/activităților comune în care este implicat;
 • Livrează în timp util către Șeful Echipei de analiză draft-ul capitolelor din rapoartele de observare a alegerilor și/sau de monitorizare a altor domenii de interes în cadrul Programului;
 • Evaluează calitatea și cantitatea informației livrate de Coordonatorii regionali și observatori;
 • Compară datele livrate de observatori, grupate în tendințe, cu cerințele legislației din Republica Moldova, și cu recomandările relevante ale standardelor internaționale (Codul Bunelor Practici în Materie Electorală, Declarația Universală a Drepturilor Omului, alte documente internaționale relevante);
 • Participă la elaborarea metodologiilor de cercetare și monitorizare, inclusiv și a instrumentelor de colectare și verificare a datelor (formulare de observare/monitorizare, chestionare, ghiduri de interviu, instrucțiuni de completare a acestor instrumente etc.) necesare pentru buna desfășurare a activității Programului/Asociației;
 • Participă la elaborarea studiilor, cercetărilor și a rapoartelor de monitorizare în domeniul electoral, procese democratice, drepturile omului etc.;
 • Participă la dezvoltarea modulelor de instruire a observatorilor și participă, în limita timpului disponibil, la procesul de training propriu-zis, fie la nivel central, fie în regiuni;
 • Alte atribuții relevante la solicitarea Șefului Echipei de Analiză și/sau a Directorului de Program/Șefului Misiunii de Observare a Alegerilor.

CERINȚE DE OCUPARE A POSTULUI:

Studii: studii superioare în domenii precum: Drept, Științe Politice, Administrare/ Management, Relații Internaționale, Resurse Umane, alte domenii relevante. Studiile post-universitare în domeniile menționate mai sus vor fi considerate un avantaj.

Experiență profesională:  minim 2 ani de experiență în domenii relevante, care au solicitat elaborare de rapoarte/studii de analiză a politicilor/documentelor publice, în sectorul public, privat sau neguvernamental. Experiența de livrare a seminarelor de instruire, training-uri va constitui un avantaj.

Cunoștințe: cunoștințe avansate în domeniul electoral, juridic, drepturile omului, științe politice. Va constitui un avantaj cunoașterea domeniului monitorizării proceselor democratice și a mediului asociativ. Bună înțelegere a contextului social-politic, economic dar și regional/internațional al Republicii Moldova. Cunoașterea excelentă a limbii Române și cunoașterea la nivel avansat a limbilor Engleză și Rusă.

Competențe și Abilități:

 • Abilități excelente de scriere în limba Română;
 • Abilități de utilizare a computerului (MS Office, Internet) şi a echipamentului de birou (copiator/scanner/fax);
 • Abilități excelente de interacțiune şi comunicare;
 • Rezistentă la stres, responsabilitate și punctualitate;
 • Abilități de a lucra independent şi în echipă, într-un mediu dinamic şi în termeni restrânși de timp;

Alte cerințe și/sau condiții specifice pentru această funcție:

 • NON-PARTIZANAT POLITIC (candidații nu pot fi membri/activiști ai vre-unor partide politice/mișcări social-politice);
 • Respectarea principiilor democrației şi supremației legii;
 • Integritate, imparțialitate și discreție profesională;
 • Disponibilitate de lucru peste program și eventual pentru efectuarea deplasărilor pe întreg teritoriul Republicii Moldova, inclusiv în zile de week-end;
 • Disponibilitate 24 / 24 la telefonul mobil;
 • Deținerea automobilului propriu şi/sau a permisului auto Categoria B va constitui un avantaj.

Locul de muncă: Chișinău (sediul Asociației Promo-LEX);

Perioada de angajare: persoana selectată va fi angajată în perioada august 2020 – decembrie 2020, cu posibilitatea de prelungire a contractului în funcție de proiectele viitoare care vor fi implementate în cadrul Asociației.

Asociația Promo-LEX oferă:

 • lucru interesant în cadrul unei echipe de profesioniști;
 • salariu competitiv (salariul va fi negociat în mod individual în dependență de calificarea candidatului);
 • posibilitate de dezvoltare profesională.

Procedura de aplicare: persoanele interesate trebuie să prezinte Dosarul de Angajare care trebuie să conțină:

 1. CV-ul actualizat;
 2. O scrisoare de intenție în care se va descrie experiența relevantă (dacă aveți experiență anterioară de colaborare cu Promo-LEX sau în domeniul electoral vă rugăm să indicați detalii), precum și motivația persoanei de a ocupa postul de Analist Electoral.
 3. Două persoane de referință – se va indica numele persoanei, organizația/instituția și datele de contact (foști/actuali angajatori, mentori sau profesori care pot oferi recomandări în susținerea candidatului);
 4. Propunerea financiară (salariul minim solicitat – se va indica suma netă, după reținerea tuturor impozitelor angajatorului și angajatului).

Dosarul de Angajare va fi completat în limba Română şi trebuie expediat prin e-mail la adresa [email protected] cu mențiunea „Analist Electoral”.

NOTĂ! Informațiile personale prezentate de către candidați în procesul de aplicare pentru un post vacant vor fi prelucrate, stocate și folosite conform prevederilor Legii cu privire la protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 8 iulie 2011 şi Hotărârii Guvernului privind aprobarea cerințelor față de asigurarea securității datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaționale de date cu caracter personal nr.1123 din 14.12.2010. Datele furnizate sunt confidențiale.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor de angajare: Candidații vor prezenta dosarul de aplicare până la data de 7 august 2020,  ora 18.00.

Vor fi evaluate doar dosarele complete și depuse în termen!

Persoana de contact: Nicolae Panfil, Coordonator Programul Monitorizarea Proceselor Democratice, tel: 079381842, e-mail: [email protected].

Evaluarea dosarelor se va realiza în 3 etape: (1) la prima etapă, dosarele vor fi analizate sub aspectul corespunderii candidaților cu cerințele stipulate mai sus; (2) cea de-a doua etapă va consta în intervievarea candidaților pre-selectați; (3) etapa finală va consta din proba practică la care vor fi invitați să participe toți candidații care au participat și la proba de interviu.

Etapa finală (4) de selectare se va încheia prin verificarea candidatului care a obținut cel mai mare punctaj din perspectiva includerii în lista persoanelor, grupurilor și entităților supuse sancțiunilor financiare ale UE, și/sau din perspectiva asocierii/acuzării acestuia de activități de terorism, trafic de persoane, sex comercial, sclavie sau alte acțiuni ilegale.

Pentru etapa II vor fi contactați doar candidații pre-selectați.

Asociația Promo-LEX încurajează aplicațiile timpurii şi își rezervă dreptul de a desfășura interviuri cu potențialii candidați anterior expirării termenului anunțului de angajare. Rezultatele concursului de angajare vor fi comunicate candidaților preselectați după expirarea termenului de colectare și evaluare a dosarelor.

 
Asociația Promo-LEX anunță concurs de selectare a Observatorilor pe Termen Lung în contextul desfășurării Misiunii Promo-LEX de Observare a Alegerilor Prezidențiale din 01 noiembrie 2020 în următoarele unități administrativ teritoriale: Briceni, Hîncești, UTA Găgăuzia, mun. Bălți, mun. Chișinău (sectoarele: Centru și Râșcani) și Regiunea Transnistreană

Nr. ref. 9 din 23.07.2020

Termeni și condiții

Asociația Promo-LEX este o organizație neguvernamentală care are drept scop dezvoltarea democrației în Republica Moldova, inclusiv în regiunea transnistreană, prin promovarea şi apărarea drepturilor omului, monitorizarea proceselor democratice şi consolidarea societății civile. Promo-LEX își desfășoară activitatea în cadrul a două programe: Programul Drepturile Omului și Programul Monitorizare Procese Democratice.

Contextul proiectului: În perioada 26 iulie 2016 – 31 martie 2021, Asociația Promo-LEX implementează Programul Democrație, Transparență și Responsabilitate. Programul este finanțat de Agenția SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) în baza Contractului de Grant AID-117-A-16-00002. Proiectul dat prevede activități de monitorizare, sensibilizare a opiniei publice și advocacy în legătură cu probleme ce vizează procesele de guvernare și politice, promovarea cetățeniei active și sporirea responsabilității autorităților și a altor actorilor politici.

În cadrul acestui Program Asociația își propune să organizeze Misiunea de Observare a Alegerilor Prezidențiale din 01 noiembrie 2020.

În acest context, Promo-LEX anunță concurs de angajare a Observatorilor pe Termen Lung în următoarele unități administrativ teritoriale: Briceni, Hîncești, UTA Găgăuzia, mun. Bălți, mun. Chișinău (sectoarele: Centru și Râșcani) și Regiunea Transnistreană.

Scopul general al anunțului este identificarea candidaților pentru a suplini posturile vacante de Observatori de Termen Lung în cadrul Echipei de Rețea a Misiunii de Observare a Alegerilor Prezidențiale din 01 noiembrie 2020.

Scopul postului: Titularul va monitoriza, documenta și transmite către Echipa Centrală a Misiunii Promo-LEX de Observare a Alegerilor Prezidențiale informații privind procesele electorale desfășurate în aria sa de responsabilitate.

Relațiile ierarhice: Se subordonează Coordonatorului Regional de Rețea, Coordonatorului de Reţea sau Șefului Misiunii.

Responsabilități generale:

 • Observarea procesului electoral în aria de responsabilitate utilizând observarea directă, intervievarea actorilor electorali, analiza documentelor oficiale și alte metode de monitorizare și documentare conform Metodologiei de Observare a alegerilor adoptată de Misiunea Promo-LEX de Observare a alegerilor prezidențiale;
 • Efectuarea regulată a vizitelor de monitorizare în aria de responsabilitate;
 • Colectarea informațiilor privind desfășurarea proceselor electorale în aria de responsabilitate;
 • Observarea activității Consiliului electoral din aria de responsabilitate;
 • Elaborarea calitativă și prezentarea în termen a rapoartelor periodice de observare a alegerilor;
 • Recrutarea și gestionarea rețelei de observatori pe termen scurt;
 • Asistență logistică în desfășurarea seminarelor de instruire a observatorilor pe termen scurt;
 • Alte sarcini delegate de Misiune.

Cerințe față de candidați:

 • Domiciliu/reședință sau loc de trai în unitatea administrativ teritorială pentru care a aplicat;
 • Non-partizanat politic (candidații nu pot fi membri/activiști ai partidelor politice/mișcărilor social-politice);
 • Studii medii sau superioare în domeniul juridic, științe politice, economic, social, educațional, APL, media etc.;
 • Experiență de muncă (inclusiv voluntariat), preferabil în domeniile indicate mai sus;
 • Abilitățile de comunicare și interacțiune cu diverși actori sociali (partide politice, autorități ale administrației publice locale și centrale, administrația electorală, ONG, mass-media etc.) vor constitui un avantaj;
 • Capacitatea de a lucra independent şi în echipă, într-un mediu dinamic şi în termeni restrânși de timp;
 • Program de muncă flexibil pentru efectuarea deplasărilor în aria de responsabilitate, inclusiv în zilele de week-end și sărbători oficiale;
 • Cunoașterea limbii române. Cunoașterea limbii ruse și engleze va constitui un avantaj;
 • Utilizarea calculatorului și a rețelelor sociale (MS Office – Word, Excel, Internet & e-mail, Facebook, Odnoklassniki, VKontakte etc.) la nivel intermediar spre avansat este o abilitate obligatorie;
 • Acces la calculator și Internet în mod constant;
 • Rezistentă la stres;
 • Responsabilitate și punctualitate;
 • Integritate și discreție profesională;
 • Să dispună de automobil personal sau acces nelimitat la un mijloc de transport pentru deplasări în aria de responsabilitate;
 • Permis de conducere, categoria B.

Asociația Promo-LEX oferă lucru interesant în cadrul unei echipe de profesioniști și onorariu competitiv.

Data estimată a angajării: 01 Septembrie 2020.

Termen și condiții de colaborare: Persoanele selectate vor oferi servicii de observare pe termen lung a alegerilor prezidențiale din 01 noiembrie 2020 în baza unui contract de prestări servicii în perioada 28 august 2020 – 27 noiembrie 2020. Asociația Promo-LEX ar putea colabora cu persoanele selectate și în cadrul altor proiecte, cu condiția prestării unor servicii calitative şi evaluării pozitive la finalul Misiunii de Observare.

Lista documentelor necesare a fi prezentate de către candidați (dosarul):

 1. Curriculum Vitae (CV) care urmează să fie completat în limba Română şi expediat prin email la adresa [email protected] cu mențiunea “Pentru poziția de Observator pe Termen Lung;
 2. Completarea online a “Chestionarului de angajare a Observatorilor pe Termen Lung” (vedeți link-ul: http://tiny.cc/ss2ksz ).

Informațiile personale livrate de dumneavoastră, vor fi prelucrate, stocate și folosite conform prevederilor Legii cu privire la protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 8 iulie 2011 şi Hotărîrii Guvernului privind aprobarea cerinţelor faţă de asigurarea securităţii datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaționale de date cu caracter personal nr.1123 din 14.12.2010. Datele furnizate sunt confidențiale. În cazul în care veți fi selectați, aceste date vor fi utilizate pentru a vă contacta, în caz contrat acestea vor fi radiate.

Data limită pentru depunerea dosarelor candidaților: 05.08.2020, ora locală 18:00.

Persoana de contact: Chebeș Cristina, Coordonator de Rețea – mob. +37369350474.

1) la prima etapă, dosarele vor fi analizate sub aspectul corespunderii candidaturilor cu cerințele stipulate mai sus în baza CV-ului şi chestionarului; (2) cea de-a doua etapă va consta în intervievarea persoanelor pre-selectate.

Pentru a II etapă vor fi contactați doar candidații preselectați.

Asociația Promo-LEX încurajează aplicațiile timpurii şi îşi rezervă dreptul de a desfăşura interviuri cu potenţialii candidaţi anterior expirării termenului anunţului de angajare. Rezultatele concursului de angajare vor fi comunicate doar acelor candidaților care au fost selectați pentru proba de intervievare.

 

 
TERMEN EXTINS | Asociația Promo-LEX selectează un expert/grup de experți pentru elaborarea unui raport retrospectiv de monitorizare și evaluare a achizițiilor publice realizate de către MAI și IGP în perioada 2016 – 2020

Nr. ref. 7 din 04.06.2020

CONTEXT GENERAL

Republica Moldova are nevoie de reforme profunde în multe domenii. Unul dintre aceste domenii ține de activitatea organelor afacerilor interne și a organelor de poliție ca instituții împuternicite să protejeze drepturile cetățenilor. Din perspectivă istorică, reformele din acest domeniu au parcurs un proces de restructurare și modernizare de lungă durată. Astfel, la 18 decembrie 1990 Parlamentul a adoptat Legea cu privire la poliție, după care a urmat adoptarea în anul 2010 a Hotărârii Guvernului „Pentru aprobarea Concepției de reformare a Ministerului Afacerilor Interne”. Ulterior, în anul 2012 a fost adoptată Legea nr. 320 cu privire la activitatea Poliției și statutul polițistului. Chiar și așa, în acest domeniu continuau să rămână multe probleme.

La 12 mai 2016 Guvernul a adoptat Strategia de dezvoltare a Poliției pentru anii 2016-2020. În același an, Guvernul Republicii Moldova a semnat cu Uniunea Europeană un acord de finanțare în valoare de 51 mln Euro destinat implementării în perioada 2017 – 2020 a Matricei de Politici pentru Suportul bugetar pentru Reforma Poliției. În contextul implementării Strategiei de Dezvoltare a Poliției și a Matricei de Politici, de către MAI și IGP a fost planificată și realizată procurarea diferitor bunuri și servicii în scopul dezvoltării unui serviciu polițienesc modern care să corespundă celor mai bune standarde și practici ale Uniunii Europene și internaționale. Astfel, în perioada 2016-2020 au fost/urmează a fi renovate și echipate inspectoratele de poliție și izolatoarele de detenție provizorie; achiziționată, instalată și întreținută o rețea de comunicații securizate de voce și de date; achiziționate unități de transport specializat; renovate sedii ale unităților regionale de investigații; achiziționate 30 unități de echipament specializat pentru cercetarea la fața locului etc. De asemenea, a fost prevăzută reorganizarea sistemului de efectuare a achizițiilor publice în cadrul Poliției, cu pregătirea personalului în acest scop.

O componentă aparte a suportului acordat de Uniunea Europeană pentru reforma Poliției a fost oferit prin intermediul unui apel de propuneri de proiecte orientate spre ”Asigurarea monitorizării, contribuția și supravegherea implementării reformelor și a activităților legate de program, cu un accent special pe respectarea drepturilor umane și gestionarea cheltuielilor publice”. În acest context, în perioada 14 decembrie 2018 – 13 decembrie 2021, Asociația Promo-LEX implementează proiectul „Monitorizarea civică a reformei Poliției în Republica Moldova”, finanțat de către Uniunea Europeană, conform Contractului de Grant ENI/2018/404-043 din 14 decembrie 2018.

Proiectul „Monitorizarea civică a reformei Poliției în Republica Moldova” pune în valoare rolul de supraveghere al organizațiilor societății civile în timpul implementării reformelor, precum și dreptul cetățenilor de a participa la procesul de luare a deciziilor. Obiectivul general al proiectului este consolidarea responsabilității, eficienței și transparenței reformei Poliției în Republica Moldova.

În cadrul acestui proiect, o atenție aparte în procesul de monitorizare a implementării Strategiei de Dezvoltare a Poliției 2016 – 2020 și a Matricei de politici privind implementarea Suportului Bugetar urmează a fi acordată modului de realizare a achizițiilor publice (inclusiv a celor exemplificate mai sus) efectuate  de către Ministerul Afacerilor Interne și Inspectoratul General al Poliției în vederea asigurării transparenței și corectitudinii procesului, dar și pentru a impulsiona atingerea rezultatelor planificate ale reformei poliției.

Obiectivul concursului este selectarea unui/unei expert(e) sau grup de experți în domeniul achizițiilor publice pentru elaborarea unui raport retrospectiv de monitorizare și evaluare a achizițiilor publice din perioada 2016-2020 realizate de către Ministerul Afacerilor Interne și Inspectoratul General al Poliției în contextul implementării Strategiei de Dezvoltare a Poliției 2016 – 2020 și a Matricei de politici privind implementarea Suportului Bugetar oferit de Uniunea Europeană pentru Reforma Poliției pentru anii 2017 – 2020.

Responsabilitățile expertului/grupului de experți:

 • Dezvoltă, în colaborare cu echipa Promo-LEX, conceptul, structura și metodologia de monitorizare și evaluare a achizițiilor publice realizate de către Ministerul Afacerilor Interne și Inspectoratul General al Poliției în perioada 2016-2020;
 • Colectează informațiile relevante și elaborează raportul de monitorizare a achizițiilor publice efectuate de către Ministerul Afacerilor Interne și Inspectoratul General al Poliției, în conformitate cu metodologia aprobată;
 • Contribuie la elaborarea agendei evenimentului de prezentare a raportului de monitorizare și evaluare a achizițiilor publice;
 • Elaborează o prezentare în format .ppt în baza constatărilor și a recomandărilor din raport;
 • Participă la prezentarea publică a raportului de monitorizare a achizițiilor realizate de către instituțiile menționate mai sus în perioada 2016-2020.

Termenii de referinta sunt disponibili aici:

Persoanele interesate de acest anunț pot adresa întrebări și/sau solicita clarificări prin e-mail, până la data de 23.06.2020 (ora 18.00), la adresa [email protected]Data limită pentru depunerea dosarului de aplicare este 26.06.2020, ora 18:00. Dosarul de aplicare trebuie completat în limba română şi expediat prin e-mail la adresa [email protected], cu mențiunea “Concurs_Elaborarea unui raport de monitorizate și evaluare a achizițiilor publice în contextul implementării Strategiei de Dezvoltare a Poliției 2016-2020”. 

Răspunsurile Asociației Promo-LEX la întrebări în contextul concursului pot fi accesate aici:
TERMEN EXTINS | Asociația Promo-LEX anunță concurs de angajare (din surse externe) pentru poziția de Monitor al finanțelor partidelor politice la nivel local în Briceni și Unitatea Administrativ Teritorială Găgăuzia

Nr. ref. 5 din 26.05.2020

Asociația Promo-LEX este o organizație neguvernamentală care are drept scop dezvoltarea democrației în Republica Moldova, inclusiv în regiunea transnistreană, prin promovarea şi apărarea drepturilor omului, monitorizarea proceselor democratice şi consolidarea societății civile. Promo-LEX își desfășoară activitatea în cadrul a două programe: Programul Drepturile Omului și Programul Monitorizare Procese Democratice.

Contextul proiectului: În perioada 26 iulie 2016 – 31 martie 2021, Asociația Promo-LEX implementează Programul Democrație, Transparență și Responsabilitate. Programul este finanțat de Agenția SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) în baza Contractului de Grant AID-117-A-16-00002. Proiectul dat prevede activități de monitorizare, sensibilizare a opiniei publice și advocacy în legătură cu probleme ce vizează procesele de guvernare și politice, promovarea cetățeniei active și sporirea responsabilității autorităților și a altor actorilor politici.

Monitorii vor presta servicii de monitorizare a finanțelor partidelor politice în perioada iulie – august 2020 (durata contractului – 1 lună).

NOTĂ: Ulterior, Asociația Promo-LEX ar putea continua cooperarea cu persoanele selectate și în cadrul altor proiecte.

Candidați eligibili

În cadrul acestui concurs de angajare din surse externe pot participa persoanele care au domiciliul/reședința în unul din raioanele enumerate. Candidații pot fi reprezentanți ai societății civile sau lideri de opinie, cetățeni activi interesați de promovarea transparenței finanțelor partidelor politice și a activismului civic în general.

Funcționarii publici, persoanele angajate în cadrul administrației publice locale şi/sau membrii partidelor politice NU pot participa la acest concurs!

Cerințe față de candidați

 • Domiciliu/reședință sau loc de trai în unitatea administrativ teritorială pentru care a aplicat;
 • Non-partizanat politic (candidații nu pot fi membri/activiști ai partidelor politice/mișcărilor social-politice);
 • Studii medii sau superioare în domeniul juridic, științe politice, economic, social, educațional, APL, media etc.;
 • Experiență de muncă (inclusiv voluntariat), preferabil în domeniile indicate mai sus;
 • Abilitățile de comunicare și interacțiune cu diverși actori sociali (partide politice, autorități ale administrației publice locale și centrale, administrația electorală, ONG, mass-media etc.) vor constitui un avantaj;
 • Capacitatea de a lucra independent şi în echipă, într-un mediu dinamic şi în termeni restrânși de timp;
 • Cunoașterea limbii române. Cunoașterea limbii ruse și engleze va constitui un avantaj;
 • Utilizarea calculatorului și a rețelelor sociale (MS Office – Word, Excel, Internet & e-mail, Facebook, Odnoklassniki, VKontakte etc.) la nivel intermediar spre avansat este o abilitate obligatorie;
 • Acces la calculator și Internet în mod constant;
 • Rezistentă la stres;
 • Responsabilitate și punctualitate;
 • Integritate și discreție profesională.

Responsabilități generale

 • Identificarea reprezentanților filialelor teritoriale ale partidelor politice din aria de responsabilitate;
 • După caz, vizite de monitorizare la oficiile regionale ale partidelor politice din aria de responsabilitate;
 • După caz, intervievarea/chestionarea reprezentanților/delegaților oficiali ai partidelor politice din organizațiile teritoriale;
 • Monitorizarea activităților partidelor politice din aria de responsabilitate inclusiv pe rețelele de socializare;
 • Raportarea calitativă și prezentarea în termen a chestionarelor completate;
 • Respectarea metodologiei de monitorizare;
 • Participarea la un seminar/curs de instruire pentru prezentarea metodologiei de monitorizare și mecanismului de raportare internă;
 • Semnarea şi respectarea Codului de Conduită a monitorilor Promo-LEX;
 • Alte sarcini delegate de Asociație, relevante funcției anunțate pentru acest concurs.

Candidații vor prezenta dosarul de aplicare care va conține următoarele documente:

 1. Curriculum Vitae actualizat (CV);
 2. Completarea online a “Chestionarului de angajare a Monitorilor” –  https://bit.ly/3ggCGua 

Dosarul de aplicare va fi completat în limba Română şi trebuie expediat prin e-mail la adresa [email protected] cu indicarea postului pentru care se aplică.

Data limită pentru depunerea dosarelor candidaților: 18  iunie 2020, ora locală 18:00.
Persoana de contact: Chebeș Cristina, Coordonator de Rețea – mob: 069350474.

Evaluarea dosarelor se va efectua în 2 etape: (1) la prima etapă, dosarele vor fi analizate sub aspectul corespunderii candidaturilor cu cerințele stipulate mai sus în baza CV-ului şi chestionarului; (2) cea de-a doua etapă va consta în intervievarea persoanelor pre-selectate.
Pentru a II etapă vor fi contactați doar candidații preselectați.
Asociația Promo-LEX încurajează aplicațiile timpurii şi îşi rezervă dreptul de a desfășura interviuri cu potenţialii candidaţi anterior expirării termenului anunţului de angajare. Rezultatele concursului de angajare vor fi comunicate doar acelor candidaților care au fost selectați pentru proba de intervievare.
Asociația Promo-LEX selectează un expert/grup de experți pentru elaborarea unui raport retrospectiv de monitorizare și evaluare a achizițiilor publice realizate de către MAI și IGP în perioada 2016 – 2020

Nr. ref. 7 din 04.06.2020

CONTEXT GENERAL

Republica Moldova are nevoie de reforme profunde în multe domenii. Unul dintre aceste domenii ține de activitatea organelor afacerilor interne și a organelor de poliție ca instituții împuternicite să protejeze drepturile cetățenilor. Din perspectivă istorică, reformele din acest domeniu au parcurs un proces de restructurare și modernizare de lungă durată. Astfel, la 18 decembrie 1990 Parlamentul a adoptat Legea cu privire la poliție, după care a urmat adoptarea în anul 2010 a Hotărârii Guvernului „Pentru aprobarea Concepției de reformare a Ministerului Afacerilor Interne”. Ulterior, în anul 2012 a fost adoptată Legea nr. 320 cu privire la activitatea Poliției și statutul polițistului. Chiar și așa, în acest domeniu continuau să rămână multe probleme.

La 12 mai 2016 Guvernul a adoptat Strategia de dezvoltare a Poliției pentru anii 2016-2020. În același an, Guvernul Republicii Moldova a semnat cu Uniunea Europeană un acord de finanțare în valoare de 51 mln Euro destinat implementării în perioada 2017 – 2020 a Matricei de Politici pentru Suportul bugetar pentru Reforma Poliției. În contextul implementării Strategiei de Dezvoltare a Poliției și a Matricei de Politici, de către MAI și IGP a fost planificată și realizată procurarea diferitor bunuri și servicii în scopul dezvoltării unui serviciu polițienesc modern care să corespundă celor mai bune standarde și practici ale Uniunii Europene și internaționale. Astfel, în perioada 2016-2020 au fost/urmează a fi renovate și echipate inspectoratele de poliție și izolatoarele de detenție provizorie; achiziționată, instalată și întreținută o rețea de comunicații securizate de voce și de date; achiziționate unități de transport specializat; renovate sedii ale unităților regionale de investigații; achiziționate 30 unități de echipament specializat pentru cercetarea la fața locului etc. De asemenea, a fost prevăzută reorganizarea sistemului de efectuare a achizițiilor publice în cadrul Poliției, cu pregătirea personalului în acest scop.

O componentă aparte a suportului acordat de Uniunea Europeană pentru reforma Poliției a fost oferit prin intermediul unui apel de propuneri de proiecte orientate spre ”Asigurarea monitorizării, contribuția și supravegherea implementării reformelor și a activităților legate de program, cu un accent special pe respectarea drepturilor umane și gestionarea cheltuielilor publice”. În acest context, în perioada 14 decembrie 2018 – 13 decembrie 2021, Asociația Promo-LEX implementează proiectul „Monitorizarea civică a reformei Poliției în Republica Moldova”, finanțat de către Uniunea Europeană, conform Contractului de Grant ENI/2018/404-043 din 14 decembrie 2018.

Proiectul „Monitorizarea civică a reformei Poliției în Republica Moldova” pune în valoare rolul de supraveghere al organizațiilor societății civile în timpul implementării reformelor, precum și dreptul cetățenilor de a participa la procesul de luare a deciziilor. Obiectivul general al proiectului este consolidarea responsabilității, eficienței și transparenței reformei Poliției în Republica Moldova.

În cadrul acestui proiect, o atenție aparte în procesul de monitorizare a implementării Strategiei de Dezvoltare a Poliției 2016 – 2020 și a Matricei de politici privind implementarea Suportului Bugetar urmează a fi acordată modului de realizare a achizițiilor publice (inclusiv a celor exemplificate mai sus) efectuate  de către Ministerul Afacerilor Interne și Inspectoratul General al Poliției în vederea asigurării transparenței și corectitudinii procesului, dar și pentru a impulsiona atingerea rezultatelor planificate ale reformei poliției.

Obiectivul concursului este selectarea unui/unei expert(e) sau grup de experți în domeniul achizițiilor publice pentru elaborarea unui raport retrospectiv de monitorizare și evaluare a achizițiilor publice din perioada 2016-2020 realizate de către Ministerul Afacerilor Interne și Inspectoratul General al Poliției în contextul implementării Strategiei de Dezvoltare a Poliției 2016 – 2020 și a Matricei de politici privind implementarea Suportului Bugetar oferit de Uniunea Europeană pentru Reforma Poliției pentru anii 2017 – 2020.

Responsabilitățile expertului/grupului de experți:

 • Dezvoltă, în colaborare cu echipa Promo-LEX, conceptul, structura și metodologia de monitorizare și evaluare a achizițiilor publice realizate de către Ministerul Afacerilor Interne și Inspectoratul General al Poliției în perioada 2016-2020;
 • Colectează informațiile relevante și elaborează raportul de monitorizare a achizițiilor publice efectuate de către Ministerul Afacerilor Interne și Inspectoratul General al Poliției, în conformitate cu metodologia aprobată;
 • Contribuie la elaborarea agendei evenimentului de prezentare a raportului de monitorizare și evaluare a achizițiilor publice;
 • Elaborează o prezentare în format .ppt în baza constatărilor și a recomandărilor din raport;
 • Participă la prezentarea publică a raportului de monitorizare a achizițiilor realizate de către instituțiile menționate mai sus în perioada 2016-2020.

Termenii de referinta sunt disponibili aici:

Persoanele interesate de acest anunț pot adresa întrebări și/sau solicita clarificări prin e-mail, până la data de 15.06.2020 (ora 18.00), la adresa [email protected]. Data limită pentru depunerea dosarului de aplicare este 18.06.2020, ora 18:00. Dosarul de aplicare trebuie completat în limba română şi expediat prin e-mail la adresa [email protected], cu mențiunea “Concurs_Elaborarea unui raport de monitorizate și evaluare a achizițiilor publice în contextul implementării Strategiei de Dezvoltare a Poliției 2016-2020”. 
Asociația Promo-LEX angajează Comunicator/Comunicatoare

REF: 6 din 29.05.2020

Denumirea postului: Comunicator/Comunicatoare

Scopul postului: Comunicatorul/Comunicatoarea va fi responsabil/ă de comunicarea externă și va asigura vizibilitatea activității și produselor Asociației Promo-LEX.

RESPONSABILITĂȚI:

 • Participă la dezvoltarea și implementarea Strategiei de Comunicare a Asociației;
 • Realizează rapoarte privind implementarea Strategiei de Comunicare;
 • Promovează activitatea și produsele Asociației în plan extern (online și offline);
 • Participă la coordonarea activității de comunicare a Asociației (coordonarea internă a activităților în cadrul echipei de comunicare, precum și coordonarea cu echipa de management și experți din cadrul Asociației);
 • Participă la elaborarea și redactarea materialelor de comunicare ale Asociației (comunicate de presă, infografice, postări, articole, rapoarte anuale etc.);
 • Participă la elaborarea materialelor de vizibilitate și promoționale ale Asociației, inclusiv per activități și campanii (postări, infografice, pliante, broșuri, bannere, spoturi video, produse multimedia etc.);
 • Asigură distribuția și promovarea materialelor de comunicare și vizibilitate ale Asociației (online și offline);
 • Administrează şi arhivează materialele de comunicare și vizibilitate ale Asociației;
 • Monitorizează reflectarea în presă a activităților Asociației;
 • Elaborează rapoarte periodice și anuale cu privire la comunicarea și vizibilitatea externă a Asociației;
 • Menține şi actualizează conținutul pe website-ul Asociației și pe paginile existente din rețelele sociale ale Asociației (Facebook, Instagram etc.);
 • Contribuie la dezvoltarea website-ului Asociației și a paginilor existente din rețelele sociale ale Asociației (Facebook, Instagram etc.);
 • Inițiază și menține legătura cu mass-media; actualizează baza de date a contactelor media;
 • Planifică, organizează şi participă la evenimentele publice și de presă ale Asociației;
 • Consultă şi asistă beneficiarii de granturi ale Asociației pe aspecte ce țin de comunicare și vizibilitate;
 • Răspunde la solicitările publicului extern privind activitatea Asociației;
 • Alte responsabilități relevante.

CERINȚE

 • Studii superioare de licență de preferință jurnalism/comunicare/relații publice sau alte domenii relevante;
 • Minim 3 ani de experiență profesională într-o poziție similară;
 • Experiență relevantă de lucru în cadrul unui ONG  – va constitui un avantaj;
 • O bună cunoaștere a mass-media din Republica Moldova;
 • Cunoașterea generală a domeniilor de activitate ale Asociației (drepturile omului, electoral, reforme democratice și sectoriale, educație civică și electorală etc)  – va constitui un avantaj;
 • Fluență în limba română (scris și vorbit);
 • Cunoașterea limbilor rusă și engleză – va constitui un avantaj;
 • Abilități de scriere/redactare a materialelor;
 • Abilități de analiză și sinteză;
 • Creativitate;
 • Abilități excelente de interacțiune și comunicare;
 • Abilități de lucru în echipă și în mod individual;
 • Abilități de planificare, organizare și prezentare;
 • Cunoștințe avansate de operare PC (MS Office, Internet Explorer etc.);
 • Abilități de utilizare a echipamentului de birou  (copiator/scanner/fax);
 • Abilități de utilizare a programelor specializate de editare a imaginilor/video;
 • Cunoștințe și abilități de gestionare a paginilor web și a rețelelor sociale;

Cerințe specifice:

 • Respectarea valorilor și principiilor universale ale drepturilor omului, egalității și nediscriminării;
 • Neafiliere politică și non-partizanat politic;
 • O bună înțelegere a specificului activității în cadrul unei organizații neguvernamentale;
 • Integritate și discreție profesională;
 • Responsabilitate și punctualitate;
 • Persoană dinamică și cu inițiativă;
 • Flexibilitate și mobilitate.

Relațiile ierarhice: Se subordonează Directorului de Program și Directorului Executiv.
Program de lucru: deplin.
Locul de muncă: or. Chișinău (sediul Asociației Promo-LEX).
Data estimată a contractării: imediat.
Perioada de contractare: 6 luni cu posibilitatea prelungirii contractului pe un termen nedeterminat.

DOSARUL DE APLICARE
Candidații vor prezenta Dosarul de Aplicare care va conține următoarele documente:

 • Curriculum Vitae actualizat;
 • O scrisoare de motivare (cca 1 pagină) cu indicarea studiilor, expertizei și experienței relevante. Scrisoarea de motivare va include oferta financiară (salariul net în USD per lună); și 2 referințe de la actuali/foști angajatori sau colegi care pot confirma competențele și expertiza candidatului/candidatei (cu indicarea denumirii organizației/instituției, a numelui, funcției și datelor de contact (tel, e-mail) ale persoanelor de referință).

Dosarul de Aplicare trebuie expediat prin email la adresa [email protected] cu mențiunea “ Comunicator/Comunicatoare”.

Data limita pentru depunerea dosarelor candidaților: 12 iunie 2020, ora locală 18:00.
Vor fi evaluate doar dosarele complete.
Evaluarea dosarelor se va efectua în 2 etape: la prima etapă, dosarele vor fi analizate sub aspectul corespunderii candidaților cu cerințele și condițiile stipulate în anunț. Cea de-a doua etapă va consta în intervievarea persoanelor pre-selectate.
Vor fi contactate doar persoanele pre-selectate.

*Promo-LEX încurajează aplicațiile timpurii și își rezervă dreptul de a invita candidații pre-selectați la interviu înainte de expirarea termenului de depunere a dosarelor de aplicare.

Pentru mai multe detalii contactați:
Olga Manole
Coordonatoare de Program, Programul Drepturile Omului
Asociația Promo-LEX
Tel: (0 22) 450024
Email: [email protected]
GSM: 069177101

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Asociația Promo-LEX este o organizație non-guvernamentală, apolitică și nonprofit, înregistrată la Ministerul Justiției al Republicii Moldova la 19 iulie 2002. Misiunea Asociației Promo-LEX este de a contribui la dezvoltarea democrației în Republica Moldova, inclusiv în regiunea Transnistreană, prin promovarea şi apărarea drepturilor omului, monitorizarea proceselor democratice şi consolidarea Societății Civile.

 

 
Asociația Promo-LEX anunță concurs de angajare (din surse externe) pentru poziția de Monitor al finanțelor partidelor politice la nivel local în Briceni și Unitatea Administrativ Teritorială Găgăuzia

Nr. ref. 5 din 26.05.2020

Asociația Promo-LEX este o organizație neguvernamentală care are drept scop dezvoltarea democrației în Republica Moldova, inclusiv în regiunea transnistreană, prin promovarea şi apărarea drepturilor omului, monitorizarea proceselor democratice şi consolidarea societății civile. Promo-LEX își desfășoară activitatea în cadrul a două programe: Programul Drepturile Omului și Programul Monitorizare Procese Democratice.

Contextul proiectului: În perioada 26 iulie 2016 – 31 martie 2021, Asociația Promo-LEX implementează Programul Democrație, Transparență și Responsabilitate. Programul este finanțat de Agenția SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) în baza Contractului de Grant AID-117-A-16-00002. Proiectul dat prevede activități de monitorizare, sensibilizare a opiniei publice și advocacy în legătură cu probleme ce vizează procesele de guvernare și politice, promovarea cetățeniei active și sporirea responsabilității autorităților și a altor actorilor politici.

Monitorii vor presta servicii de monitorizare a finanțelor partidelor politice în perioada iulie – august 2020 (durata contractului – 1 lună).

NOTĂ: Ulterior, Asociația Promo-LEX ar putea continua cooperarea cu persoanele selectate și în cadrul altor proiecte.

Candidați eligibili

În cadrul acestui concurs de angajare din surse externe pot participa persoanele care au domiciliul/reședința în unul din raioanele enumerate. Candidații pot fi reprezentanți ai societății civile sau lideri de opinie, cetățeni activi interesați de promovarea transparenței finanțelor partidelor politice și a activismului civic în general.

Funcționarii publici, persoanele angajate în cadrul administrației publice locale şi/sau membrii partidelor politice NU pot participa la acest concurs!

Cerințe față de candidați

 • Domiciliu/reședință sau loc de trai în unitatea administrativ teritorială pentru care a aplicat;
 • Non-partizanat politic (candidații nu pot fi membri/activiști ai partidelor politice/mișcărilor social-politice);
 • Studii medii sau superioare în domeniul juridic, științe politice, economic, social, educațional, APL, media etc.;
 • Experiență de muncă (inclusiv voluntariat), preferabil în domeniile indicate mai sus;
 • Abilitățile de comunicare și interacțiune cu diverși actori sociali (partide politice, autorități ale administrației publice locale și centrale, administrația electorală, ONG, mass-media etc.) vor constitui un avantaj;
 • Capacitatea de a lucra independent şi în echipă, într-un mediu dinamic şi în termeni restrânși de timp;
 • Cunoașterea limbii române. Cunoașterea limbii ruse și engleze va constitui un avantaj;
 • Utilizarea calculatorului și a rețelelor sociale (MS Office – Word, Excel, Internet & e-mail, Facebook, Odnoklassniki, VKontakte etc.) la nivel intermediar spre avansat este o abilitate obligatorie;
 • Acces la calculator și Internet în mod constant;
 • Rezistentă la stres;
 • Responsabilitate și punctualitate;
 • Integritate și discreție profesională.

Responsabilități generale

 • Identificarea reprezentanților filialelor teritoriale ale partidelor politice din aria de responsabilitate;
 • După caz, vizite de monitorizare la oficiile regionale ale partidelor politice din aria de responsabilitate;
 • După caz, intervievarea/chestionarea reprezentanților/delegaților oficiali ai partidelor politice din organizațiile teritoriale;
 • Monitorizarea activităților partidelor politice din aria de responsabilitate inclusiv pe rețelele de socializare;
 • Raportarea calitativă și prezentarea în termen a chestionarelor completate;
 • Respectarea metodologiei de monitorizare;
 • Participarea la un seminar/curs de instruire pentru prezentarea metodologiei de monitorizare și mecanismului de raportare internă;
 • Semnarea şi respectarea Codului de Conduită a monitorilor Promo-LEX;
 • Alte sarcini delegate de Asociație, relevante funcției anunțate pentru acest concurs.

Candidații vor prezenta dosarul de aplicare care va conține următoarele documente:

 1. Curriculum Vitae actualizat (CV);
 2. Completarea online a “Chestionarului de angajare a Monitorilor” –  https://bit.ly/3ggCGua 

Dosarul de aplicare va fi completat în limba Română şi trebuie expediat prin e-mail la adresa [email protected] cu indicarea postului pentru care se aplică.

Data limită pentru depunerea dosarelor candidaților: 08  iunie 2020, ora locală 18:00.
Persoana de contact: Chebeș Cristina, Coordonator de Rețea – mob: 069350474.

Evaluarea dosarelor se va efectua în 2 etape: (1) la prima etapă, dosarele vor fi analizate sub aspectul corespunderii candidaturilor cu cerințele stipulate mai sus în baza CV-ului şi chestionarului; (2) cea de-a doua etapă va consta în intervievarea persoanelor pre-selectate.
Pentru a II etapă vor fi contactați doar candidații preselectați.
Asociația Promo-LEX încurajează aplicațiile timpurii şi îşi rezervă dreptul de a desfășura interviuri cu potenţialii candidaţi anterior expirării termenului anunţului de angajare. Rezultatele concursului de angajare vor fi comunicate doar acelor candidaților care au fost selectați pentru proba de intervievare.

 
TERMEN EXTINS | Asociația Promo-LEX selectează un expert/o expertă pentru elaborarea unui Ghid de bune practici privind organizarea concursurilor publice

Nr. ref. 4 din 25.03.2020

În perioada 26 iulie 2016 – 31 martie 2021, Asociația Promo-LEX implementează programul „Democrație, Transparență și Responsabilitate”,  finanțat de Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare (USAID) în baza contractului de grant AID-117-A-16-00002. Programul prevede activități de monitorizare, sensibilizare a opiniei publice și advocacy în legătură cu probleme ce vizează procesele de guvernare și politice, promovarea cetățeniei active și contribuirea la creșterea responsabilității politice a autorităților și a altor actorilor politici.

Contextul proiectului:

Administrația publică centrală (APC) reprezintă unul din motoarele unei societăți prospere și respectiv, necesită o atenție sporită asupra modului în care reușește să ofere servicii de o calitate înaltă, eficiente și moderne. În acest sens, managementul resurselor umane și calitatea politicilor de personal sunt cruciale pentru asigurarea posturilor cheie din cadrul administrației publice centrale cu personal de conducere și execuție calificat pentru realizarea acelor transformări de ordin politic, economic și social necesare dezvoltării și modernizării Republicii Moldova.

Asociația Promo-LEX a desfășurat în perioada 2016 – 2019 eforturi complexe de monitorizare a modului în care au fost ocupate funcțiile publice de conducere și/sau au fost încetate raporturile de serviciu în cadrul Președinției, Parlamentului și Guvernului, precum și în instituțiile subordonate acestora. Metodologia, constatările și recomandările rapoartelor respective pot fi găsite pe pagina web a Asociației[1].

O concluzie generală a acestor rapoarte, bazată atât pe analiza cadrului legal[2], dar și a practicilor de ocupare a funcțiile publice, ar fi că, legislația actuală nu acoperă toate situațiile, aspectele sau procedurile ce pot fi întâlnite. Mai mult, reglementările disponibile nu sunt întotdeauna suficient de clare și/sau aplicabile. Totodată, pornind de la unele constatări și recomandări formulate în rapoartele Asociației Promo-LEX indicate mai sus, dar și unele analize interne realizate în cadrul instituțiilor de stat din domeniu, pot fi identificate o serie de aspecte problematice, neuniforme care pun în dificultate organizarea concursurilor publice și/sau știrbesc din credibilitatea și transparența acestora. Aceste lacune se referă la aspecte precum: reglementarea concursurilor interne (inclusiv în raport cu promovarea funcționarilor publici), stabilirea termenelor rezonabile de organizare a concursurilor, evitarea practicilor de extindere a mandatelor, sporirea numărului de participanți la concurs, implementarea prevederilor legale de verificare a titularilor și a candidaților la funcții publice, elaborarea rubricilor pe paginile web oficiale ale autorităților privind concursurile publice și plasarea informației privind acestea etc.

Astfel de situații generează necesitatea elaborării unui Ghid de bune practici care ar uniformiza și eficientiza practicile de organizare și desfășurare a concursurilor publice pentru ocuparea funcțiilor de conducere și execuție, precum și ar asigura transparența procesului, dar și o competiție deschisă și onestă în acest domeniu.

Asociația Promo-LEX se angajează să elaboreze un astfel de Ghid de bune practici, contribuind în acest mod la dezvoltarea instrumentelor ce pot fi utilizate de administrația publică centrală, și implicit la realizarea transformărilor necesare dezvoltării Republicii Moldova.

Obiectivul concursului este selectarea unui/unei expert(e) în domeniul administrației publice centrale pentru elaborarea unui Ghid de bune practici care ar uniformiza și eficientiza mecanismul de organizare și desfășurare a concursurilor pentru ocuparea funcțiilor publice, precum și ar asigura transparența procesului, dar și o competiție deschisă și onestă în acest domeniu.

Responsabilitățile expertului/expertei:

 • dezvoltarea, în colaborare cu echipa de implementare a proiectului, a conceptului, structurii și a metodologiei de elaborare a Ghidului de bune practici privind organizarea concursurilor de ocupare a funcțiilor de conducere și execuție;

Notă! Pe lângă analiza și sistematizarea cadrului legal și a bunelor practici din domeniu (din Republica Moldova dar și din experienței altor state), acest ghid ar trebui să mai conțină, spre exemplu, modele de formulare de interviu, model de regulament pentru organizarea concursurilor de ocupare a funcțiilor publice, instrucțiuni privind organizarea probelor de interviu și a probelor scrise sau practice, cerințe minime pentru membrii comisiei de selecție, modele de declarații de neafiliere cu persoana participantă la concurs, modele de gestionare a situațiilor când cineva din membrii comisiei de selecție supra/sub apreciază un participant la concurs, modele de gestionare a situațiilor când diferența de punctaj între candidați este foarte mică și exista probabilitatea selectării candidatului de pe locul 2 sau 3, dar și alte documente relevante);

 • scrierea Ghidului de bune practici privind organizarea concursurilor de ocupare a funcțiilor publice;
 • participarea la prezentarea publică a Ghidului de bune practici privind organizarea concursurilor de ocupare a funcțiilor publice (modalitatea de organizare a prezentării publice va fi stabilită ulterior, în funcție de evoluția situației epidemiologice cauzată de COVID-19).

Criterii de selecție a expertului/expertei:

În cadrul acestui concurs pot participa persoanele fizice (experți independenți) sau persoanele juridice (asociații obștești, think-tank, centre de analiză și cercetare, etc.) care dețin cunoștințe și experiență relevantă privind modul în care sunt desfășurate concursurile de angajare a funcționarilor publici, prevederile legale care reglementează aceste rapoarte dar și standardele internaționale relevante.

Indiferent de statutul potențialilor candidați, dat fiind importanța subiectului, Asociația Promo-LEX solicită ca dosarele de aplicare să conțină informații clare și complete privind următoarele aspecte:

Studiile experților care urmează a fi implicați în acest exercițiu de monitorizare: absolvenți de studii superioare în domeniul dreptului/jurisprudenței, administrație publică, management și alte domenii relevante. Studiile post-universitare vor constitui un avantaj.

Experiența experților care urmează a fi implicați în acest exercițiu de elaborare a Ghidului:

 • Experiență de lucru minim 3 ani în instituții ale administrației publice centrale (preferabil în posturi care au presupus atribuții de serviciu relevante tematicii acestui Ghid), în domenii/organizații care au presupus monitorizarea activității organelor administrației publice centrale și/sau dezvoltarea & expertizarea cadrului normativ corespunzător;
 • Cunoașterea excelentă a legislației naționale care reglementează serviciul public, ocuparea funcției publice, statutul funcționarilor publici, precum și a legislației specifice/conexe acestui domeniu, după caz, a standardelor internaționale relevante dar și a practicilor existente aplicate în cadrul instituțiilor indicate mai sus;
 • Experiență relevantă de documentare, analiză și elaborare a diferitor proiecte de acte normative, studii, rapoarte și ghiduri în domenii similare;
 • Experiență de colaborare și comunicare cu instituții publice, organe de drept, donatori/parteneri internaționali de dezvoltare și organizații neguvernamentale.

Abilități:

 • Abilități de analiză și de sinteză a unui volum mare de informații;
 • Abilități de lucru individual și în echipă;
 • Abilități excelente de comunicare și prezentare publică;
 • Abilități de scriere a ghidurilor/manualelor;
 • Abilități excelente de auto-organizare;

Alte cerințe:

 • Non-partizanat politic;
 • Cunoașterea excelentă a limbii române;
 • Flexibilitate;
 • Creativitate;
 • Responsabilitate.

Perioada de contractare: Persoana fizică sau juridică selectată va fi contractat(-ă) în perioada Aprilie – Mai 2020, în baza unui contract de prestări servicii.

Lista documentelor care urmează a fi prezentate de către candidați:

 1. Oferta tehnică, care trebuie să includă:
 • O scrisoare de intenție cu descrierea motivației și a experienței relevante a candidatului/ candidatei în domeniul respectiv, precum și datele de contact a două persoane de referință care vor putea oferi recomandări în susținerea candidaturii;
 • Metodologia de elaborare a Ghidului, cu descrierea conceptului/viziunii candidatului asupra Ghidului respectiv, structura și metodele de cercetare/analiză propuse, precum și calendarul aproximativ de lucru;
 • CV-ul actualizat al expertului/expertei care va fi implicat(-ă), cu indicarea datelor de contact și a analizelor/studiilor relevante realizate anterior (maxim 2 pagini);
 • Persoanele juridice vor prezenta Certificatul de înregistrare a organizației și lista fondatorilor.
 1. Oferta financiară. În cazul persoanelor fizice, prețul ofertei (per zi de muncă şi total) va fi indicat în formă brută, conținând toate impozitele aplicabile conform legislației în vigoare. Persoanele juridice vor indica în mod obligatoriu suma atât cu TVA inclus cât și la cota TVA cu drept de deducere (proiectul este scutit de plata TVA iar Asociația Promo-LEX va oferi toate documentele confirmative în acest sens). Oferta va fi prezentată în dolari SUA (plata va fi efectuată în MDL la cursul băncii comerciale a beneficiarului din ziua transferului).

Dosarul de aplicare trebuie completat în limba română şi expediat prin email la adresa [email protected], cu mențiunea “Concurs_Elaborarea unui Ghid de bune practici privind desfășurarea concursurilor de ocupare a funcțiilor publice”. Vor fi evaluate doar dosarele complete.

Evaluarea dosarelor se va efectua în două etape: la prima etapă, dosarele vor fi analizate sub aspectul corespunderii candidaților cu cerințele stipulate mai sus; cea de-a doua etapă va consta în intervievarea (prin Skype sau alte mijloace electronice de comunicare) a persoanelor pre-selectate. La interviu vor fi invitate doar persoanele/organizațiile pre-selectate.

Data limită pentru depunerea dosarului de angajare este 15.04.2020, ora 18:00. Pentru mai multe informații, contactați Coordonatorul de Program – Nicolae Panfil, la numărul de telefon (+373) 79381842 sau pe adresa de e-mail: [email protected].

 

[1] Raport privind “Monitorizarea modului de ocupare/încetare a funcțiilor publice în anul 2016” – https://bit.ly/2xokVHC, Raport privind “Monitorizarea modului de ocupare/încetare a funcțiilor publice în anul 2017” – https://bit.ly/3dsgzzG și Raport privind “Monitorizarea modului de ocupare/încetare a funcțiilor publice în anul 2018” – http://bit.ly/2q5b31N.
[2] (1) Legea  nr. 158 din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public, și (2) Regulamentul cu privire la ocuparea funcției publice vacante prin concurs (Hotărârea Guvernului Nr. 201 din 11.03.2009).