Trei organizații vor desfășura activități orientate spre monitorizarea implementării reformei poliției la nivel regional și vor informa publicul cu privire la aceasta

În contextul proiectului „Monitorizarea civică a reformei Poliției în Republica Moldova”, implementat de Asociația Promo-LEX cu suportul financiar al Uniunii Europene, Promo-LEX a desemnat câștigătorii celui de-al doilea Concurs de Granturi pentru proiecte orientate spre monitorizarea implementării la nivel local sau regional a reformei poliției și informarea publicului cu privire la aceasta.

Concursul de Granturi a fost lansat la 14 mai 2020, fiind recepționate 8 propuneri de proiecte. Granturile, în valoare totală de circa 27,000.00 Euro au fost acordate următoarelor organizații: Alianța INFONET, Media Birlii –Uniunia Media și Cahul 2030 (Ziua de Azi).

Proiectul propus de Alianța INFONET are drept scop evaluarea Strategia de dezvoltare a Poliției pentru anii 2016-2020 din perspectiva accesibilității fizice a sectoarelor de poliție și a accesibilității informaționale pentru diferite categorii de persoane cu dizabilități.

Astfel, în cadrul acestui proiect vor fi evaluate 50 de sectoare de poliție din perspectiva accesibilității persoanelor cu dizabilități, va fi făcut un raport cu privire la accesibilitatea fizică a sectoarelor de poliție, precum și unul cu privire la accesibilitatea informațională a acestora.

Media Birlii  își propune să contribuie la creșterea încrederii publicului în poliția din Găgăuzia prin informarea cetățenilor, instruirea și discuțiile publice cu privire la rezultatele reformei poliției.

Prin intermediul proiectului dat vor fi instruiți 25 de polițiști, jurnaliști, reprezentanți ai ONG-urilor, dar și activiști civici. La fel, va fi organizat un sondaj  pentru a identifica principalele motive ale neîncrederii cetățenilor față de poliție.

Scopul proiectului propus de Cahul 2030 este promovarea principiilor reformei poliției în rândul cetățenilor prin facilitarea îmbunătățirii imaginii angajaților IP Cahul, dar și a suportului Uniunii Europene pentru poliție.

Astfel, în decursul a patru luni, va fi promovată imaginea polițiștilor și modului în care au schimbat investițiile europene munca polițiștilor din Cahul, prin realizarea a 12 reportaje tematice și informarea cetățenilor raionului Cahul privind reforma poliției prin realizarea a 4 emisiuni, 10 materiale de presă și un ciclu de 10 benzi desenate pentru copii.
Perioada de implementare a proiectelor este iulie – noiembrie 2020.

Granturile au fost oferite în cadrul proiectului „Monitorizarea civică a reformei Poliției în Republica Moldova”, implementat de Asociația Promo-LEX cu suportul financiar al Uniunii Europene.

 
Promo-LEX a desemnat câștigătorii Concursului de Granturi ”Alegeri Prezidențiale 2020”

În contextul alegerilor prezidențiale, care vor avea loc în noiembrie 2020, Asociația Promo-LEX a desemnat câștigătorii Concursului de Granturi ”Alegeri Prezidențiale 2020”. Scopul concursului de granturi este de a susține proiectele, care vor contribui la sporirea gradului de participare a cetățenilor Republicii Moldova la scrutinul din anul curent.

Concursul de Granturi ”Alegeri Prezidențiale 2020” a fost lansat la 4 martie 2020, fiind recepționate 14 propuneri de proiecte. Granturile, în valoare totală de 44 950.00 USD au fost acordate următoarelor organizații: Asociația Obștească „Asociația Presei Independente”, Asociația Obștească „Asociația pentru Democrație Participativă” (ADEPT) și Asociația Obștească „Academia ROCKIT”.

În data de 30 iunie 2020, cu scopul de a spori eficacitatea și impactul proiectelor învingătoare, Asociația Promo-LEX a organizat o sesiune de informare online pentru reprezentanții organizațiilor beneficiare de granturi, cu privire la procedurile de management a proiectelor.

În vederea asigurării transparenței în timpul scrutinului din noiembrie 2020, Asociația Presei Independente va promova votul informat și conștient, în special în rândul tinerilor, dar și a altor categorii de alegători. Astfel, API va realiza o serie de video-uri tematice motivaționale scurte cu implicarea unor activiști, formatori de opinie, oameni de cultură etc. La fel, va mai elabora și va promova pe rețelele sociale quiz-uri creative de testare a cunoștințelor în domeniul electoral și un concurs cu premii pentru motivare și implicare civică.

În același timp, vor fi realizate și publicate articole în ziare despre importanța, drepturile și specificul campaniei electorale, procedurile de exercitare a dreptului la vot, inclusiv pentru tineri, persoane din grupurile vulnerabile, din regiunea transnistreană, diasporă ș.a.

Pe de altă parte, Asociația Obștească ADEPT va organiza activități de informare și educație civică pentru cetățenii moldoveni cu drept de vot, aflați peste hotarele țării, cu scopul de a stimula participarea acestora la alegerile prezidențiale din 2020 în Republica Moldova.

Astfel, ADEPT va oferi asistență alegătorilor în sesizarea neregulilor și fraudelor electorale și va realiza conferințe LIVE și vloguri care vor motiva diaspora să voteze conștient. Totodată, pe termen lung proiectul va dezvolta o rețea eficientă şi sustenabilă pentru alegători unde buna comunicare dar şi informarea corectă despre procesele electorale din Republica Moldova, va fi adusă la un nivel inovativ.

Proiectul Asociației Obșteaști ”Academia ROCKIT” prevede organizarea sesiunilor de informare a populației, cu scopul de a spori participarea cetățenilor la alegerile din toamna acestui an.

În cadrul acestui proiect, Asociația va monitoriza procesele electorale, va revizui informațiile fiabile despre alegerile prezidențiale, și va transmite aceste informații publicului larg. La fel, vor crea conținut de divertisment cu potențial sporit de distribuire pe rețelele de socializare.

Perioada de implementare a proiectelor este iulie – noiembrie 2020.

Aducem la cunoștință că, granturile au fost oferite în cadrul Programului Democrație, Transparență și Responsabilitate, implementat de Asociația Promo-LEX cu suportul financiar oferit de Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID).
Concurs de Granturi pentru proiecte orientate spre monitorizarea implementării la nivel local sau regional a reformei poliției și informarea publicului cu privire la aceasta

Ref.: 10 din 14.05.2020
Asociația Promo-LEX anunță lansarea celui de-al doilea Concurs de Granturi pentru proiecte orientate spre monitorizarea implementării, în special la nivel local sau regional, a reformei poliției și informarea publicului cu privire la aceasta.

CONTEX GENERAL

Republica Moldova are nevoie de reforme profunde în multe domenii. Unul dintre aceste domenii ține de activitatea organelor afacerilor interne și a organelor de poliție ca instituții împuternicite să protejeze drepturile cetățenilor. Din perspectivă istorică, reformele din acest domeniu au suferit un proces de restructurare și modernizare de lungă durată. Astfel, la 18 decembrie 1990 Parlamentul a adoptat Legea cu privire la poliție, după care a urmat adoptarea în anul 2010 a Hotărârii Guvernului „Pentru aprobarea Concepției de reformare a Ministerului Afacerilor Interne”. Ulterior, în anul 2012 a fost adoptată Legea nr. 320 cu privire la activitatea Poliției și statutul polițistului. Chiar și așa, în acest domeniu continuau să rămână multe probleme.

În acest context, la 12 mai 2016 Guvernul a adoptat Strategia de dezvoltare a Poliției pentru anii 2016-2020. În același an, Delegația UE și Guvernul Republicii Moldova au semnat un acord de finanțare „Suport pentru reforma Poliției”, inclusiv un suport complementar pentru monitorizarea reformei Poliției. Astfel, în perioada 14 decembrie 2018 – 13 decembrie 2021, Asociația Promo-LEX implementează proiectul „Monitorizarea civică a reformei Poliției în Republica Moldova”, finanțat de către  Uniunea Europeană, conform Contractului de Grant ENI/2018/404-043 – IE1 din 14 decembrie 2018.

Proiectul „Monitorizarea civică a reformei Poliției în Republica Moldova” pune în valoare rolul de supraveghere al organizațiilor societății civile în timpul implementării reformelor, precum și dreptul cetățenilor de a participa la procesul de luare a deciziilor. Obiectivul general al proiectului este consolidarea responsabilității, eficienței și transparenței reformei Poliției în Republica Moldova.

O componentă aparte a acestui proiect presupune acordarea de granturi mici pentru proiectele organizațiilor societății civile care activează la nivel local sau regional și a instituțiilor mass-media interesate să monitorizeze reforma Poliției și să organizeze ulterior activități de educație civică în funcție de constatările făcute. În perioada 2019-2021 Asociația Promo-LEX va desfășura 3 concursuri de granturi prin intermediul cărora va oferi susținere financiară pentru 9 – 16 proiecte (buget total – 80,000.00 Euro) inițiate de organizații ale societății civile și mass-media care activează la nivel local/regional. Prima rundă de sub-granturi a fost deja implementată în cadrul proiectului menționat mai sus în perioada octombrie 2019 – martie 2020.

SCOPUL ȘI OBIECTIVELE CONCURSULUI DE GRANTURI
Concursul de Granturi are drept scop susținerea proiectelor organizațiilor societății civile și a instituțiilor media orientate spre monitorizarea implementării, în special la nivel local și regional, a reformei poliției și informarea publicului cu privire la aceasta.

Obiective specifice:

 • promovarea conceptului de Poliție Comunitară în Republica Moldova;
 • promovarea transparenței achizițiilor publice în cadrul Inspectoratelor de Poliție și a altor subdiviziuni ale Poliției;
 • informarea și educarea societății cu privire la impactul corupției asupra activității poliției, problematica traficului de ființe umane, violența, inclusiv violența în bază de gen, consumul și traficul de droguri etc.;
 • suport în implementarea Strategiei de Dezvoltare a Poliției (spre exemplu: dezvoltarea capacităților de reacție rapidă a echipelor de intervenție a Poliției la apelurile de urgență, promovarea recrutării în cadrul Poliției, informarea și educarea societății cu privire la riscurilor și tendințele criminalității locale / regionale, etc.);
 • sensibilizarea societății cu privire la importanța asigurării dimensiunii de gen în activitatea Poliției.

ACTIVITĂȚI ELIGIBILE
Asociația Promo-LEX va susține proiecte care prevăd activități de monitorizare a modului de implementare a reformei poliției în teritoriu sau în cadrul diferitor subdiviziuni ale poliției, a activității propriu-zis a poliției la nivel local/regional, precum și activități de educație civică și informare a cetățenilor care au în centrul atenției activitatea poliției.

Tipuri de activități eligibile:

 • Activități de monitorizare și cercetare (de exemplu: elaborarea rapoartelor cu privire la accesul cetățenilor la serviciile polițienești; elaborarea rapoartelor de monitorizare a achizițiilor publice desfășurate în cadrul Inspectoratele de Poliție sau a altor subdiviziuni ale Poliției etc.);
 • Campanii de informare (de exemplu: campanii locale sau regionale de promovare a conceptului de Poliție Comunitară, informarea cetățenilor despre implementarea reformei în poliție, activitățile diferitor subdiviziuni ale Poliției, Inspectoratelor de Poliție în domenii precum prevenirea și combaterea violenței (inclusiv a violenței în bază de gen), traficului de ființe umane etc.);
 • Activități de instruire (de exemplu: seminare, training-uri sau ateliere de instruire în domenii precum: prevenirea și combaterea traficului de ființe umane, violenței, inclusiv a violenței în bază de gen, traficului de droguri etc.);
 • Investigații jurnalistice scrise sau video (teme exemplu pentru astfel de investigații: implementarea și finanțarea reformei în poliție, transparența achizițiilor publice în cadrul Inspectoratelor de Poliție etc.), care pot fi promovate inclusiv prin intermediul rețelelor de socializare.

Organizațiile interesate pot propune și alte activități inovative, dar relevante scopului și obiectivelor Concursului de Granturi. Proiectele trebuie să includă, obligatoriu, activități de comunicare externă și vizibilitate a asistenței oferite de Uniunea Europeană, iar cheltuielile aferente să fie incluse în bugetul proiectului.

CRITERII DE ELIGIBILITATE
În cadrul Concursului de Granturi pot participa organizațiile neguvernamentale non-profit și organizații media, care activează la nivel local și regional, și care:

 • sunt legal constituite și înregistrate în Republica Moldova (forma de înregistrare: asociație obștească, fundație, SRL, societate pe acțiuni, instituție publică, etc.);
 • au minim 1 an de experiență continuă de activitate;
 • au implementat cu succes cel puțin 1 grant/proiect (de aceeași complexitate și buget);
 • nu au afiliere politică, nu sunt asociate vreunui partid politic sau concurent electoral și nu sunt/nu vor fi implicate în activități de partizanat politic, inclusiv în cadrul campaniei pentru alegerile prezidențiale din 2020.

Nu sunt eligibile organizațiile neguvernamentale înregistrate în afara Republicii Moldova, persoanele fizice, organizațiile/instituțiile guvernamentale, autoritățile publice, partidele politice, organizațiile religioase, ecologice, caritabile, culturale, sportive, sindicatele.
Organizațiile interesate de acest concurs pot înainta spre finanțare doar o singură cerere de grant.

ARIA GEOGRAFICĂ
Proiectele propuse vor fi implementate pe teritoriul Republicii Moldova, la nivel local sau regional, (inclusiv în mun. Chișinău).

GRUPURILE ȚINTĂ

Proiectele propuse vor viza Inspectoratele de Poliție din Republica Moldova și/sau cetățenii Republicii Moldova. Sunt încurajate și vor avea prioritate proiectele care vor dispune de parteneriate cu Inspectoratele teritoriale de poliție sau alte subdiviziuni relevante ale Poliției, dar și cele care vor viza diferite grupuri de cetățeni, precum: persoanele din grupurile social vulnerabile, victime ale violenței domestice și traficului de ființe umane, consumatorii de droguri și alte grupuri afectate.

DURATA PROIECTELOR
Proiectele vor avea o durată minimă de 3 luni și maximă de 4 luni.
Proiectele vor fi implementate în perioada iulie – octombrie 2020.

BUGET, VALOAREA GRANTURILOR

Bugetul total destinat pentru runda a doua a Concursului de Granturi este de aprox. 27,000.00 Euro. Asociația Promo-LEX nu este obligată să ofere toată suma disponibilă pentru acest Concurs de Granturi (ex. în lipsa unor proiecte relevante, proiecte care nu au atins punctajul minim necesar etc).

 • Bugetul minim al cererii de grant – 5,000.00 Euro;
 • Bugetul maxim al cererii de grant – 10,000.00 Euro.

Bugetul proiectului trebuie elaborat în Euro, să reflecte clar activitățile proiectului, iar costurile incluse să fie relevante, realiste și bazate pe prețurile de piață. Descrierea liniilor de buget și modul de calcul al costurilor trebuie să fie suficient de detaliat.

Notă! Inițiativele selectate și finanțate în cadrul acestui concurs de granturi vor fi implementate ca parte a proiectului „Monitorizarea civică a reformei Poliției în Republica Moldova” (contract de grant ENI/2018/404-043 – IE1 din 14 decembrie 2018), care face parte din lista proiectelor de asistență tehnică în derulare în baza Hotărârii Guvernului nr. 246 “Cu privire la modul de acordare a facilităților fiscale și vamale pentru proiectele de asistență tehnică și investițională în derulare, care cad sub incidența tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte”, din 8 aprilie 2010, publicat în Monitorul Oficial din 14 aprilie 2010.

În contextul celor menționate mai sus, livrările de mărfuri și servicii din cadrul proiectelor propuse spre finanțare vor fi scutite de T.V.A. cu drept de deducere, art. 104 (c1) Cod Fiscal.


PROCEDURA DE APLICARE
Pentru a participa în cadrul Concursului de Granturi, organizațiile interesate trebuie să depună Dosarul de Aplicare, care va include:

 1. Cererea de Grant(Formular tipizat, format Word);
 2. Bugetul proiectului(Formular tipizat, format Excel);
 3. Chestionar Financiar(Formular tipizat, format Word);
 4. Anexe (în format electronic și, după caz, fotocopii scanate, lizibile):a. Certificatul de înregistrare/Licența organizației;
  b. Extras valabil din Registrul de Stat/Registru de licențiere;
  c. Statutul organizației;
  d. Situațiile Financiare ale organizației necomerciale pentru ultimul an de activitate prezentat la Direcția Generală pentru Statistică;
  e. Declarația de venituri (VEN12/ONG17) pentru ultimul an de activitate aprobată de IFS;
  f. CV persoanelor cheie (Directorul/Președintele, Director de Proiect, Contabil);
  g. CV-urile experților/consultanților implicați în proiect (dacă este cazul);
  h. Declarația pe proprie răspundere (în formă liberă) privind neafilierea politică, nu este asociată vreunui partid politic sau concurent electoral și nu este/nu va fi implicată în activități de partizanat politic, inclusiv în cadrul campaniei pentru alegerile prezidențiale din 2020;
  i. Acordul de parteneriat încheiat cu Inspectoratul teritorial de poliție sau o altă subdiviziune a Poliției (dacă există/este relevant).

Dosarele de aplicare pot fi depuse în limba română sau rusă în format electronic la adresa de e-mail: [email protected] Formularele trebuie completate la calculator (computer). Cele depuse în alt format nu vor fi examinate.

Data limită de depunere a Dosarelor de Aplicare este 14 iunie 2020, ora 23:59.
Dosarele incomplete sau depuse după data limită, nu vor fi examinate. Managerul de Granturi al Asociației Promo-LEX vă va confirma printr-un mesaj electronic recepționarea dosarelor de aplicare. În lipsa unui mesaj de confirmare, vă rugăm să contactați Managerul de Granturi și să vă asigurați că cererea Dvs. a fost recepționată.

EVALUAREA CERERILOR DE GRANT
Odată recepționate, dosarele de aplicare vor fi evaluate preliminar în baza următoarelor criterii:

 1. Dosarul este complet, conform procedurii de aplicare;
 2. Dosarul este depus în termen;
 3. Solicitantul de grant este eligibil:
 4. legal constituit și înregistrat în Republica Moldova (forma de înregistrare: asociație obștească, fundație, SRL, societate pe acțiuni, instituție publică, etc.);
 5. are minim 1 an de experiență continuă de activitate;
 6. a implementat cu succes minim 1 grant/proiect (de aceeași complexitate și buget) – justificate după caz, prin scrisorile de recomandare emise de beneficiarii granturilor/proiectelor implementate;
 7. a depus Declarația pe proprie răspundere (în formă liberă) privind neafilierea politică, nu este asociat vreunui partid  politic sau concurent electoral și nu este/nu va fi implicat în activități de partizanat politic, inclusiv în cadrul campaniei pentru alegerile prezidențiale din 2020;
 8. Toate cerințele stipulate în termenii de referință au fost respectate.

Ulterior, o Comisie de Evaluare, special constituită pentru acest Concurs de Grant, va evalua dosarele de aplicare în baza a opt (8) criterii prezentate mai jos. Pentru a fi acceptate spre finanțare, proiectele trebuie să acumuleze cel puțin 26 de puncte (65% din scorul maxim de 40 de puncte):

# Criterii de evaluare Punctaj (0-8)
1 Relevanța proiectului pentru prioritățile Concursului de Grant 0-5
2 Strategia pentru atingerea obiectivelor este adecvată și realistă 0-5
3 Impactul, sustenabilitatea și durabilitatea proiectului 0-3
4 Numărul de beneficiari direcți și indirecți ai proiectului 0-4
5 Caracterul inovator al proiectului 0-5
6 Bugetul este echilibrat
Bugetul de proiect reflectă în mod clar activitățile proiectului și este rezonabil din perspectiva raportului cost-eficiență.
0-8
7 Experiența relevantă a solicitantului de grant (Solicitantul are minim 1 an de experiență continuă și are minim 1 grant/proiect (de aceeași complexitate și buget) implementat cu succes). 0-5
8 Capacitatea solicitantului de grant de a administra grantul (Solicitantul are o echipă formată din cel puțin 1 director/coordonator și 1 contabil angajați pe normă deplină). 0-5
Total 40

 

Asociația Promo-LEX va anunța rezultatele evaluării cererilor de granturi printr-un mesaj transmis prin poșta electronică tuturor solicitanților de grant, indiferent de decizie.

PENTRU DETALII CONTACTAȚI
Alexei Munteanu
Manager de Granturi
Asociația Promo-LEX
Tel/Fax: (+373) 22 450024
E-mail: [email protected]
www.promolex.md

 

ANEXE

Formular Cerere de Grant              

Formular Buget Proiect                   

Formular Chestionar Financiar      

 

FORMULARELE ÎN LIMBA RUSĂ:

Заявка на получение гранта       

Бюджет проекта                             

Финансовая анкета                        
Concurs de Granturi “Alegeri Prezidențiale 2020” pentru promovarea participării la vot a cetățenilor Republicii Moldova în cadrul alegerilor prezidențiale din 2020

Ref. 9 din 4.03.2020

Asociația Promo-LEX anunță lansarea Concursului de Granturi “Alegeri Prezidențiale 2020” pentru promovarea participării la vot a cetățenilor Republicii Moldova, în cadrul alegerilor prezidențiale din Republica Moldova, care pot fi organizate până la filele lunii noiembrie 2020.

CONTEXT GENERAL
Concursul de Granturi este lansat în cadrul Programului Democrație, Transparență și Responsabilitate, implementat de Asociația Promo-LEX. Programul este susținut financiar de Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID). Obiectivul general al Programului este de a spori credibilitatea proceselor electorale prin intermediul monitorizării alegerilor și promovării unui mediu favorabil pentru competiția politică.

Programul prevede activități de monitorizare, sensibilizare a opiniei publice și advocacy, în legătură cu probleme ce vizează procesele de guvernare și politice. Activitățile programului promovează cetățenia politică activă și responsabilitatea politică a Guvernului și actorilor politici. Printre altele, Programul prevede și Concursuri de Granturi pentru organizațiile neguvernamentale din Republica Moldova pentru promovarea participării electorale și civice apolitice a cetățenilor.

SCOPUL CONCURSULUI DE GRANTURI
Concursul de Granturi este lansat în contextul alegerilor prezidențiale din Republica Moldova, care pot fi organizate până la filele lunii noiembrie 2020.

Scopul concursului de Granturi – de a contribui la sporirea gradului de participare a cetățenilor Republicii Moldova la alegerile prezidențiale din 2020.

ACTIVITĂȚI ELIGIBILE
Asociația Promo-LEX va susține proiecte care prevăd activități de informare și educație electorală, mobilizare apolitică a alegătorilor, precum și proiecte care promovează votul informat și asumat conștient, în contextul alegerilor prezidențiale din 2020.

Exemple de activități apolitice eligibile: campanii de informare și mobilizare online și offline; distribuție a materialelor informative și de campanie; dezbateri electorale; activități de informare “din ușă în ușă”; evenimente publice tematice; emisiuni și reportaje tematice Radio/TV care pot fi promovate inclusiv prin intermediul rețelelor de socializare; proiecții de filme tematice etc.

Organizațiile interesate pot propune activități inovative relevante scopului Concursului de Granturi.

Asociația Promo-LEX nu va finanța proiecte care au drept scop promovarea anumitor concurenți electorali/partide și mișcări politice, inclusiv în cadrul campaniei pentru alegerile prezidențiale din 2020.

Proiectele trebuie să includă, obligatoriu, activități de comunicare externă și vizibilitate, iar cheltuielile aferente să fie incluse în bugetul proiectului.

CRITERII DE ELIGIBILITATE
În cadrul Concursului de Granturi pot participa organizațiile neguvernamentale non-profit și organizații media, inclusiv cele de nivel local și regional, care:

 • Sunt legal constituite și înregistrate în Republica Moldova (forma de înregistrare: ONG, SRL, Societăți pe Acțiuni, Instituții Publice, etc.);
 • Au minim 3 de ani de experiență continuă în aria de profil;
 • Au implementat cu succes cel puțin 2 proiecte similare (de aceeași complexitate și buget);
 • Nu au nicio afiliere politică, nu sunt asociate vreunui partid politic sau concurent electoral și nu sunt/nu vor fi implicate în activități de partizanat politic, inclusiv în cadrul campaniei pentru alegerile prezidențiale din 2020.

Nu sunt eligibile organizațiile neguvernamentale înregistrate în afara Republicii Moldova, persoanele fizice, organizațiile/instituțiile guvernamentale, autoritățile publice, partidele politice, organizațiile religioase, ecologice, caritabile, culturale, sportive, sindicatele.

Organizațiile interesate de acest concurs pot înainta spre finanțare doar câte o singură cerere de grant.

ARIA GEOGRAFICĂ
Proiectele propuse vor fi implementate pe teritoriul Republicii Moldova. Activitățile proiectelor propuse pot viza și cetățenii RM cu drept de vot din regiunea Transnistreană și pe cei din afara țării (diaspora) prin intermediul campaniilor online.

GRUPURILE ȚINTĂ
Proiectele propuse vor viza cetățenii Republicii Moldova cu drept de vot, inclusiv din regiunea Transnistreană și diaspora.
Sunt încurajate proiectele care vor viza diferite grupuri de alegători, precum: tinerii (18-25 ani); persoane cu nevoi speciale (diferite tipuri de dizabilități); minorități etnice; femei din grupuri marginalizate, etc.

Vor avea avantaj proiectele care prevăd un număr semnificativ de beneficiari direcți, prin contact direct (prin participare nemijlocită la activitățile proiectului) sau indirect (online, materiale de campanie, TV/Radio etc).

PERIOADA DE IMPLEMENTARE & DURATA PROIECTELOR
Proiectele vor fi implementate în perioada 1 iulie – 31 decembrie 2020. Durata proiectelor poate varia, în dependență de activitățile proiectelor, dar nu va depăși 6 luni.

BUGET, VALOAREA GRANTURILOR
Bugetul total disponibil pentru acest Concurs de Granturi este de 45,000.00 dolari SUA.
Asociația Promo-LEX nu este obligată să ofere toată suma disponibilă pentru acest Concurs de Granturi (ex. în lipsa unor proiecte relevante etc).

 • Bugetul minimal cererii de grant – 10,000.00 dolari SUA;
 • Bugetul maxim al cererii de grant – 15,000.00 dolari SUA.

Bugetul proiectului trebuie elaborat în dolari SUA, la cota 0% TVA, să reflecte clar activitățile proiectului, iar costurile incluse să fie relevante, realiste și bazate pe prețurile de piață. Descrierea liniilor de buget și modul de calcul al costurilor trebuie să fie suficient de detaliat.

PROCEDURA DE APLICARE
Pentru a participa în cadrul Concursului de Granturi, organizațiile interesate trebuie să depună Dosarul de Aplicare, care include:

 1. Cererea de Grant (Formular tipizat, format Word);
 2. Bugetul proiectului (Formular tipizat, format Excel);
 3. Chestionar Financiar (Formular tipizat, format Word);
 4. Anexe (în format electronic și, după caz, fotocopii scanate, lizibile):
 5. Certificatul de înregistrare/Licența organizației;
 6. Extras valabil din Registrul de Stat/Registru de licențiere;
 7. Statutul organizației;
 8. Lista membrilor fondatori și lista membrilor consiliului de administrare a organizației;
 9. Raportul de activitate pentru ultimul an de activitate;
 10. Situațiile Financiare ale organizației necomerciale pentru ultimul an de activitate prezentat la Direcția Generală pentru Statistică;
 11. Declarația de venituri (VEN12/ONG17) pentru ultimul an de activitate aprobată de IFS;
 12. Rapoarte de audit conform p. 10.1 (dacă există);
 13. CV persoanelor cheie (Directorul/Președintele, Director de Proiect, Contabil);
 14. CV-urile experților/consultanților implicați în proiect (dacă este cazul);
 15. Declarația pe proprie răspundere (în formă liberă) privind neafilierea politică, nu este asociată vreunui partid politic sau concurent electoral și nu este/nu va fi implicată în activități de partizanat politic, inclusiv în cadrul campaniei pentru alegerile prezidențiale din 2020.

Dosarele de aplicare pot fi depuse în limba română sau rusă, în format electronic, pe adresa de e-mail [email protected]. Formularele trebuie completate la calculator (computer). Cele depuse în alt format nu vor fi examinate.

Data limită de depunere a Dosarelor de Aplicare este 6 aprilie 2020, ora 9:00 (ora Moldovei).
Dosarele incomplete sau depuse după data limită, nu vor fi examinate.
Managerul de Granturi al Asociației Promo-LEX va confirma printr-un mesaj electronic recepționarea dosarelor de aplicare. În lipsa unui mesaj de confirmare, vă rugăm să contactați Managerul de Granturi și să vă asigurați că cererea Dvs. a fost recepționată.

EVALUAREA CERERILOR DE GRANT
Odată recepționate, dosarele de aplicare vor fi evaluate preliminar în baza următoarelor criterii:

 1. Dosarul este complet, conform Procedurii de aplicare;
 2. Dosarul este depus în termen;
 3. Solicitantul de grant este eligibil:
 4. legal constituit și înregistrat în Republica Moldova (forma de înregistrare: ONG, SRL, Societăți pe Acțiuni, Instituții Publice, etc.);
 5. are minim 3 de ani de experiență continuă în aria de profil;
 6. a implementat cu succes minim 2 proiecte similare (de aceeași complexitate și buget) – justificate după caz, prin scrisorile de recomandare emise de beneficiarii granturilor/proiectelor implementate;
 7. a depus Declarația pe proprie răspundere (în formă liberă) privind neafilierea politică, nu este asociată vreunui partid politic sau concurent electoral și nu este/nu va fi implicată în activități de partizanat politic, inclusiv în cadrul campaniei pentru alegerile prezidențiale din 2020.
 8. Toate cerințele stipulate în termenii de referință au fost respectate.

Ulterior, o Comisie de Evaluare, special constituită pentru acest Concurs de Grant, va evalua dosarele de aplicare în baza a opt (8) criterii prezentate mai jos. Pentru a fi eligibile spre finanțare, proiectele trebuie să acumuleze cel puțin 28 de puncte (70% din scorul maxim de 40 de puncte):

# Criterii de evaluare Punctaj (0-8)
1 Relevanța proiectului 0-3
2 Strategia pentru atingerea obiectivelor este adecvată și realistă 0-7
3 Impactul social al proiectului 0-7
4 Numărul de beneficiari direcți și indirecți ai proiectului 0-6
5 Caracterul inovator al proiectului 0-4
6 Bugetul este echilibrat
Bugetul de proiect reflectă în mod clar activitățile proiectului și este rezonabil din perspectiva raportului cost-eficiență.
0-5
7 Experiența relevantă a solicitantului de grant
Solicitantul are minim 3 de ani de experiență continuă în aria de profil și are minim 2 granturi/proiecte similare (de aceeași complexitate și buget) implementate cu succes în ultimii 3 ani de activitate.
0-4
8 Capacitatea solicitantului de grant de a administra grantul
Solicitantul are o echipă formată din cel puțin 1 director/coordonator și 1 contabil angajați pe normă deplină.
0-4
Total 40

 

Asociația Promo-LEX va anunța rezultatele evaluării cererilor de granturi printr-un mesaj transmis prin poșta electronică tuturor soicitanților de grant, indiferent de decizie.


PENTRU DETALII CONTACTAȚI
Alexei Munteanu
Manager de Granturi
Asociația Promo-LEX
Tel/Fax: (+373) 22 450024
E-mail: [email protected]
www.promolex.md

 

ANEXE

Formular Cerere de Grant             

Formular Buget Proiect                  

Formular Chestionar Financiar     

 

FORMULARELE ÎN LIMBA RUSĂ:

Заявка на получение гранта       

Бюджет проекта                             

Финансовая анкета                        

 
Promo-LEX a desemnat câștigătorii concursului de Granturi pentru proiecte orientate spre monitorizarea implementării Strategiei de dezvoltare a Poliției

În contextul proiectului „Monitorizarea civică a reformei Poliției în Republica Moldova”, implementat de Asociația Promo-LEX cu suportul financiar al Uniunii Europene, Promo-LEX a desemnat câștigătorii Concursului de Granturi pentru proiecte orientate spre monitorizarea implementării Strategiei de dezvoltare a Poliției pentru anii 2016-2020 și informarea publicului cu privire la aceasta.

Granturile, în valoare totală de circa 30,000.00 Euro au fost acordate următoarelor organizații: Institutul de Politici Publice, Asociația pentru Drepturile Omului Lex XXI și Centrul de Inovare și Politici din Moldova.

În cadrul proiectului propus de Institutul de Politici Publice a fost efectuată monitorizarea  alternativă a procesului de implementare la nivel regional a Concepției privind activitatea polițienească comunitară și a Planului de acțiuni.

La fel, au fost identificate căile și acțiunile necesare pentru eficientizarea procesului de implementare, asigurare a transparenței și responsabilității.

Asociația pentru Drepturile Omului Lex XXI își propune să contribuie la sporirea rolului societății civile în monitorizarea implementării reformei Poliției, prin realizarea activităților precum ateliere de informare și mese rotunde, axate pe informarea locuitorilor mun. Bălți despre implementarea reformei Poliției în Republica Moldova, în special în mun. Bălți,  și promovarea conceptului de „Poliție Comunitară”.

Totodată, urmează să fie elaborat și prezentat public un raport de monitorizare a achizițiilor publice din cadrul Inspectoratului de Poliție Bălți, care va avea un impact sporit asupra conștientizării cetățenilor despre importanța asigurării transparenței în procesul de gestionare a banilor publici.

Proiectul implementat de Centrul de Inovare și Politici din Moldova, presupune o abordare pe termen lung privind prevenirea timpurie a delicvenței juvenile, promovând respectul faţă de lege, un comportament integru și o atitudine civică în rândul generațiilor tinere prin extinderea Rețelei Naționale pentru Educație Juridică din Republica Moldova, cu 20 de polițiști.

Iar prin intermediul platformei eLearning, vor fi instruiți polițiștii și profesioniștii din drept ce nu au posibilitatea să participe la sesiunile de training organizate în cadrul proiectului.

Activitatea principală din cadrul proiectului implementat de CIPM, urmează a fi desfășurarea propriu-zisă a lecțiilor demonstrative de educație juridică tinerilor, ce vizează violența în bază de gen, traficul de ființe umane, consumul de droguri.

Perioada de implementare a proiectelor este octombrie 2019 – martie 2020.

Granturile au fost oferite în cadrul proiectului „Monitorizarea civică a reformei Poliției în Republica Moldova”, implementat de Asociația Promo-LEX cu suportul financiar al Uniunii Europene.

 
Șase organizații vor desfășura activități de promovare a participării la vot a cetățenilor Republicii Moldova, în cadrul campaniei electorale pentru Alegerile Locale Generale din 20 octombrie 2019

În contextul Alegerilor Locale Generale din 20 octombrie 2019, Asociația Promo-LEX a lansat, la 12 martie 2019, Concursul de Granturi „Alegeri Locale Generale 2019”. Scopul concursului a fost de a susține proiecte care vor contribui la sporirea nivelului de participare a cetățenilor Republicii Moldova la scrutin și vor promova un vot informat și conștient.

Astfel, în baza concursului, pentru finanțare au fost selectate șase proiecte din cele 23 recepționate. Proiectele câștigătoare prevăd activități și campanii de informare și mobilizare apolitică a alegătorilor, activități de promovare a unui vot informat și conștient, precum și activități de promovare a incluziunii electorale a persoanelor cu nevoi speciale.
Granturile, în valoare totală de 82,200.00 USD, au fost acordate următoarelor organizații: Asociația Obștească „Asociația Presei Independente”; Instituția Privată Centrul Național de Asistență și Informare a Organizațiilor Neguvernamentale din Moldova CONTACT; Asociația Obștească „Asociația pentru Democrație Participativă” (ADEPT); Asociația Obștească „MP”; Asociația Obștească Alianța Centrelor Comunitare de Acces la Informație și Instruire din Republica Moldova (INFONET); și Asociația Obștească „Media Alternativă”.

Proiectul Asociației ADEPT prevede dezvoltarea unui compartiment special pe noua platformă www.alegeri.md dedicat alegerilor locale 2019, care va oferi informații corecte, obiective și imparțiale despre alegerile locale, cu reflectarea prioritară/detaliată a alegerilor din mun. Chișinău. De asemenea, ADEPT va oferi asistență alegătorilor în sesizarea neregulilor și fraudelor electorale și va realiza conferințe LIVE și vloguri care vor motiva tinerii să voteze conștient.

Asociația Presei Independente își propune să realizeze videouri, gif-uri motivaționale și quizz-uri despre specificul campaniei electorale, procedurile de exercitare a dreptului la vot în cadrul alegerilor, responsabilitatea tinerilor pentru dezvoltarea comunităților și a societății, precum și despre importanța participării lor la vot.  De asemenea, vor fi elaborate și publicate articole tematice în ziarele/site-urile independente regionale.

Asociația Obștească „MP” (Mediapoint) va  realiza și promova buletine online pentru 10 localități din Republica Moldova. Buletinele vor conține videouri și informații electorale relevante pentru localitățile vizate. Proiectul va contribui la sporirea nivelului de participare a cetățenilor la alegerile locale generale din 20 octombrie 2019.

Alianța INFONET va promova incluziunea electorală a persoanelor cu nevoi speciale prin intermediul exercițiilor de simulare a alegerilor; prin intermediul unei campanii de informare a persoanelor cu dizabilități de vedere și de auz; precum și prin diseminarea bunelor practici în domeniu.

Centrul CONTACT își propune sporirea nivelului de informare, educație civică și electorală a alegătorilor din grupurile socialmente vulnerabile din 9 localități din zona de sud a Republicii Moldova, inclusiv UTA Găgăuzia. Astfel, proiectul prevede editarea materialelor informațional-educative, organizarea atelierelor și șezătorilor tematice și organizarea dezbaterilor publice electorale. Activitățile vor fi difuzate de către posturile locale și regionale TV.

Asociația „Media Alternativă”(TV8) va crea o harta electorală online dedicată alegerilor locale. Harta va prezenta date pentru fiecare circumscripție (cine sunt candidații, afilierea lor, activitatea lor de până acum, oferta electorală). Totodată, pe pagina tv8.md vor fi prezentate informații despre modul în care procesul electoral este administrat de către autorități, acțiunile concurenților electorali, dar și prioritățile oamenilor și felul în care aceștia văd rezolvarea problemelor locale.

Proiectele vor fi implementate în perioada august 2019 – noiembrie 2019.

În data de 3 septembrie 2019, reprezentanții organizațiilor beneficiare de granturi au participat la o sesiune de informare cu privire la procedurile de management a proiectelor, organizată de către Asociația Promo-LEX.

Granturile au fost oferite în cadrul Programului Democrație, Transparență și Responsabilitate, implementat de Asociația Promo-LEX cu suportul financiar oferit de Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID).
CONCURS DE GRANTURI Termen de aplicare – 31 august 2019, ora 23:59 (ora Moldovei)

Ref: 8 din 31 iulie 2019

Asociația Promo-LEX lansează un Concurs de Granturi pentru susținerea proiectelor organizațiilor societății civile și a instituțiilor media de la nivel local și regional orientate spre monitorizarea implementării Strategiei de dezvoltare a Poliției pentru anii 2016-2020 și informarea publicului cu privire la aceasta.

Concursul este lansat în cadrul Proiectului „Monitorizarea civică a reformei Poliției în Republica Moldova” implementat de Asociația Promo-LEX cu susținerea financiară a Uniunii Europene.  Obiectivul general al proiectului este consolidarea responsabilității, eficienței și transparenței reformei Poliției în Republica Moldova.

În cadrul concursului pot participa organizațiile neguvernamentale non-profit și organizații media, de  la nivel local și regional care au minim 1 an de experiență continuă de activitate și au implementat cu succes cel puțin un grant/proiect.

Proiectele propuse spre finanțare vor viza activități de monitorizare a reformei poliției și organizarea activităților de educație civică și informare a cetățenilor bazate pe constatările activității de monitorizare. Pentru mai multe detalii, consultați Termenii de Referință.

Pentru a participa în cadrul concursului, solicitanții de grant vor depune dosarele de aplicare în format electronic, la adresa de e-mail: [email protected].

Dosarul de aplicare include:

 1. Cererea de Grant (Formular tip, format Doc)
 2. Bugetul proiectului (Formular tip, format Excel)
 3. Chestionar Financiar (Formular tip, format Doc)
 4. Anexe

Data limită de depunere a dosarelor de aplicare este 31 august 2019, ora 23:59 (ora Moldovei).
Dosarele incomplete sau depuse după data limită, nu vor fi examinate.
Dosarele de aplicare vor fi evaluate în baza următoarelor criterii:

 • Relevanța proiectului pentru prioritățile Concursului de Grant;
 • Strategia pentru atingerea obiectivelor este adecvată și realistă;
 • Impactul, sustenabilitatea și durabilitatea proiectului;
 • Numărul de beneficiari direcți și indirecți ai proiectului;
 • Caracterul inovator al proiectului;
 • Bugetul reflectă în mod clar activitățile proiectului și este rezonabil din perspectiva raportului cost-eficiență;
 • Experiența relevantă a solicitantului de grant;
 • Capacitatea solicitantului de grant de a administra grantul.

Mai multe detalii cu privire la procedura de depunere și evaluare a dosarelor sunt disponibile în Termenii de Referință.

PENTRU DETALII CONTACTAȚI
Irina Corobcenco
Manager de Granturi
Asociația Promo-LEX
Tel/Fax: (373 0 22) 450 024
e-mail: [email protected]
www.promolex.md


Termenii de Referință                           Cererea de Grant                     Bugetul proiectului                   Chestionar Financiar

                             
Concurs de Granturi “Alegeri Locale Generale 2019” pentru promovarea participării la vot a cetățenilor Republicii Moldova în cadrul alegerilor locale generale 2019

 

Ref: 7 din 12.03.2019

Asociația Promo-LEX anunță lansarea Concursului de Granturi “Alegeri Locale Generale 2019” pentru promovarea participării la vot a cetățenilor Republicii Moldova, în cadrul alegerilor locale generale din Republica Moldova, care pot fi organizate cel devreme în iunie 2019.

CONTEX GENERAL

Concursul de Granturi este lansat în cadrul Programului Democrație, Transparență și Responsabilitate, implementat de Asociația Promo-LEX. Programul este susținut financiar de Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID). Obiectivul general al Programului este de a spori credibilitatea proceselor electorale prin intermediul monitorizării alegerilor și promovării unui mediu favorabil pentru competiția politică.

Programul prevede activități de monitorizare, sensibilizare a opiniei publice și advocacy, în legătură cu probleme ce vizează procesele de guvernare și politice. Activitățile programului promovează cetățenia politică activă și responsabilitatea politică a Guvernului și actorilor politici. Printre altele, Programul prevede și Concursuri de Granturi pentru organizațiile neguvernamentale din Republica Moldova pentru promovarea participării electorale și civice apolitice a cetățenilor.

SCOPUL CONCURSULUI DE GRANTURI

Concursul de Granturi este lansat în contextul alegerilor locale generale din Republica Moldova care pot fi organizate cel devreme în iunie 2019.

Scopul Concursului de Granturi  –  de a contribui la sporirea nivelului de participare a cetățenilor Republicii Moldova la alegerile locale generale din 2019.

ACTIVITĂȚI ELIGIBILE

Asociația Promo-LEX va susține proiecte care prevăd activități de informare și educație electorală, mobilizare apolitică a alegătorilor și promovează votul informat și asumat conștient, în contextul alegerilor locale generale din iunie 2019.

Exemple de activități apolitice eligibile: campanii de informare și mobilizare online și offline; distribuție a materialelor informative și de campanie; dezbateri publice electorale; activități de informare “din ușă în ușă”; evenimente publice tematice; emisiuni și reportaje tematice Radio/TV care pot fi promovate inclusiv prin intermediul rețelelor de socializare; proiecții de filme tematice;  flash mob-uri  etc.

Organizațiile interesate pot propune activități inovative relevante scopului Concursului de Granturi.

Asociația Promo-LEX nu va finanța proiecte care au drept scop promovarea anumitor concurenți electorali/partide și mișcări politice, inclusiv în cadrul campaniei pentru alegerile locale generale 2019.

Proiectele trebuie să includă, obligatoriu, activități de comunicare externă și vizibilitate, iar cheltuielile aferente să fie incluse în bugetul proiectului.

CRITERII DE ELIGIBILITATE

În cadrul Concursului de Granturi pot participa organizațiile neguvernamentale non-profit și organizații media, inclusiv cele de nivel local și regional, care:

 • sunt legal constituite și înregistrate în Republica Moldova (forma de înregistrare: ONG, SRL, Societăți pe Acțiuni, Instituții Publice, etc.);
 • au minim 3 de ani de experiență continuă în aria de profil;
 • au implementat cu succes cel puțin 2 granturi/proiecte similare (de aceeași complexitate și buget);
 • nu au nicio afiliere politică, nu sunt asociate vreunui partid politic sau concurent electoral și nu sunt/nu vor fi implicate în activități de partizanat politic, inclusiv în cadrul campaniei pentru alegerile locale generale din 2019.

Nu sunt eligibile organizațiile neguvernamentale înregistrate în afara Republicii Moldova, persoanele fizice, organizațiile/instituțiile guvernamentale, autoritățile publice, partidele politice, organizațiile religioase, ecologice, caritabile, culturale, sportive, sindicatele.

Organizațiile interesate de acest concurs pot înainta spre finanțare doar câte o singură cerere de grant.

ARIA GEOGRAFICĂ

Proiectele propuse vor fi implementate pe teritoriul Republicii Moldova.

GRUPURILE ȚINTĂ

Proiectele propuse vor viza cetățenii Republicii Moldova cu drept de vot.

Sunt încurajate și vor avea prioritate proiectele care vor viza diferite grupuri de alegători, precum: tinerii (18-35 ani); persoane cu nevoi speciale (diferite tipuri de dizabilități); minorități etnice; femei din grupuri marginalizate etc.

Vor avea avantaj proiectele care prevăd un număr semnificativ de beneficiari direcți, prin contact direct (prin participare nemijlocită la activitățile proiectului) sau indirect (online, materiale de campanie, TV/Radio etc).

DURATA PROIECTELOR

Proiectele vor avea o durată minimă de 3 luni și maximă de 4 luni. În dependență de data stabilită a alegerilor locale generale, implementarea acestora va demara cel devreme în mai 2019.

Notă: În cazul în care Parlamentul va stabili data alegerilor locale generale într-o altă perioadă decât luna iunie 2019, atunci implementarea proiectelor va fi amânată corespunzător.

BUGET, VALOAREA GRANTURILOR

Bugetul total destinat pentru Concursul de Granturi este de 75,000.00 dolari SUA. Asociația Promo-LEX nu este obligată să ofere toată suma disponibilă pentru acest Concurs de Granturi (ex. în lipsa unor proiecte relevante etc).

 • Bugetul minim al cererii de grant – 7,500.00 dolari SUA;
 • Bugetul maxim al cererii de grant – 15,000.00 dolari SUA.

Bugetul proiectului trebuie elaborat în dolari SUA, la cota 0% TVA, să reflecte clar activitățile proiectului, iar costurile incluse să fie relevante, realiste și bazate pe prețurile de piață. Descrierea liniilor de buget și modul de calcul al costurilor trebuie să fie suficient de detaliat.

PROCEDURA DE APLICARE

Pentru a participa în cadrul Concursului de Granturi, organizațiile interesate trebuie să depună Dosarul de Aplicare, care include:

 1. Cererea de Grant (Formular tipizat, format Doc);
 2. Bugetul proiectului (Formular tipizat, format Excel);
 3. Chestionar Financiar (Formular tipizat, format Doc);
 4. Anexe (în format electronic și, după caz, fotocopii scanate, lizibile):
  a. Certificatul de înregistrare/Licența organizației;
  b. Extras valabil din Registrul de Stat/Registru de licențiere;
  c. Statutul organizației;
  d. Lista membrilor fondatori și lista membrilor consiliului de administrare a organizației;
  e. Raportul anual pentru ultimul an de activitate;
  f. Situațiile Financiare ale organizației necomerciale pentru ultimul an de activitate prezentat la Direcția Generală pentru Statistică;
  g. Declarația de venituri (VEN12/ONG17) pentru ultimul an de activitate aprobată de IFS;
  h. Rapoarte de audit conform p. 10.1 (dacă există);
  i. CV persoanelor cheie (Directorul/Președintele, Director de Proiect, Contabil);
  j. CV-urile experților/consultanților implicați în proiect (dacă este cazul).

Dosarele de aplicare pot fi depuse în limba română sau rusă în format electronic la adresa de e-mail [email protected]. Formularele trebuie completate la calculator. Cele depuse în alt format nu vor fi examinate.

Data limită de depunere a Dosarelor de Aplicare este 5 aprilie 2019, ora 18:00 (ora Moldovei).

Dosarele incomplete sau depuse după data limită, nu vor fi examinate.

Managerul de Granturi al Asociației Promo-LEX vă va confirma printr-un mesaj electronic recepționarea dosarelor de aplicare. În lipsa unui mesaj de confirmare, vă rugăm să contactați Managerul de Granturi și să vă asigurați că cererea Dvs. a fost recepționată.

EVALUAREA CERERILOR DE GRANT

Odată recepționate, dosarele de aplicare vor fi evaluate preliminar în baza următoarelor criterii:

 1. Dosarul este complet, conform Procedurii de aplicare;
 2. Dosarul este depus în termen;
 3. Solicitantul de grant este eligibil:
  a. legal constituit și înregistrat în Republica Moldova (forma de înregistrare: ONG, SRL, Societăți pe Acțiuni, Instituții Publice, etc.);
  b. are minim 3 de ani de experiență continuă în aria de profil;
  c. a implementat cu succes minim 2 granturi/proiecte similare (de aceeași complexitate și buget) – justificate după caz, prin scrisorile de recomandare emise de beneficiarii granturilor/proiectelor implementate;
  d. a depus Declarația pe proprie răspundere (în formă liberă) privind neafilierea politică, nu este asociat vreunui partid  politic sau concurent electoral și nu este/nu va fi implicat în activități de partizanat politic, inclusiv în cadrul campaniei pentru alegerile locale generale din 2019.
 4. Toate cerințele stipulate în termenii de referință au fost respectate.

Ulterior, o Comisie de Evaluare, special constituită pentru acest Concurs de Grant, va evalua dosarele de aplicare în baza a opt (8) criterii prezentate mai jos. Pentru a fi acceptate spre finanțare, proiectele trebuie să acumuleze cel puțin 28 de puncte (70% din scorul maxim de 40 de puncte):

# Criterii de evaluare Punctaj (0-8)
1 Relevanța proiectului 0-3
2 Strategia pentru atingerea obiectivelor este adecvată și realistă 0-8
3 Impactul social al proiectului 0-7
4 Numărul de beneficiari direcți și indirecți ai proiectului 0-6
5 Caracterul inovator al proiectului 0-5
6 Bugetul este echilibrat

Bugetul de proiect reflectă în mod clar activitățile proiectului și este rezonabil din perspectiva raportului cost-eficiență.

0-5
7 Experiența relevantă a solicitantului de grant

Solicitantul are minim 3 de ani de experiență continuă în aria de profil și are

minim 2 granturi/proiecte similare (de aceeași complexitate și buget) implementate cu succes în ultimii 3 ani de activitate.

0-3
8 Capacitatea solicitantului de grant de a administra grantul

Solicitantul are o echipă formată din cel puțin 1 director/coordonator și 1 contabil angajați pe normă deplină.

0-3
Total 40

 

Asociația Promo-LEX va anunța rezultatele evaluării cererilor de granturi printr-un mesaj transmis prin poșta electronică tuturor solicitanților de grant, indiferent de decizie.

PENTRU DETALII CONTACTAȚI
Alexei Munteanu
Manager de Granturi
Asociația Promo-LEX

GSM: (+373) 68 83 32 01
Tel: (+373 0 22) 450024, 449626
Fax: (+373 0 22) 450024, 449626
E-mail: [email protected]
www.promolex.md

ANEXE

Formular Cerere de Grant            

Formular Buget Proiect                 

Formular Chestionar Financiar    

 

FORMULARELE ÎN LIMBA RUSĂ:

Заявка на получение гранта     

Бюджет проекта                          

Финансовая анкета                    
Au fost desemnați câștigătorii Concursului de Granturi „Alegeri Parlamentare 2019”

În contextul viitoarelor alegeri parlamentare, Asociația Promo-LEX a lansat, pe 16 octombrie 2018, Concursul de Granturi „Alegeri Parlamentare 2019”. Scopul Concursul de Granturi este de a susține proiecte menite să contribuie la sporirea nivelului de participare a cetățenilor Republicii Moldova la alegerile parlamentare din 24 februarie 2019.

În total, în cadrul Concursului de Granturi, Asociația Promo-LEX a recepționat 31 de propuneri de proiecte. Ulterior, în baza evaluării, au fost acordate șase granturi pentru proiecte care prevăd activități și campanii de mobilizare apolitică a alegătorilor și promovarea unui vot informat și conștient.

Granturile, în valoare totală de 125,868.00 USD, au fost acordate următoarelor organizații: Asociația Obștească „Asociația pentru Democrație Participativă” (ADEPT); „Cerere și Ofertă” SRL; Asociația Obștească „Ca lumea”; „Canal Regional” SRL; „Interact Media” SRL și Asociația Obștească „Keystone Human Services International Moldova Association”.

În vederea informării și promovării participării la vot a alegătorilor din diaspora, Asociația ADEPT va organiza conferințe online, va elabora infografice, video bloguri și curiere electorale săptămânale tematice. Proiectul prevede și crearea instrumentelor interactive pentru alegători, prin intermediul cărora aceștia vor putea semnala nereguli în cadrul campaniei electorale.

Proiectul „Interact Media” SRL prevede informarea alegătorilor cu privire la procesul electoral, inclusiv prin crearea și plasarea pe portalul informațional agora.md a materialelor ce țin de subiectul alegerilor parlamentare. Informația va fi prezentată într-un mod interactiv și prin utilizarea instrumentelor IT inovative.

Ziarul „Cerere și Ofertă” va publica materiale tematice cu privire la procesul electoral în cadrul rubricii „Microfonul Liber”. De asemenea, în cadrul proiectului vor fi organizate dezbateri electorale și mese rotunde tematice.

Asociația „Ca lumea” va desfășura o campanie online de informare și promovare a participării la vot a cetățenilor Republicii Moldova, inclusiv a celor din diasporă. Campania vizează în mod special tinerii, consumatori de media online.

“Canal Regional” SRL va realiza o serie de emisiuni și talk-show-uri tematice care vor fi difuzate pe 12 posturi TV locale. De asemenea, în cadrul proiectului, va fi organizat un concurs public de creare a spoturilor video de promovare a participării la vot a tinerilor.

Asociația „Keystone Human Services International Moldova Association” va promova și facilita participarea la vot a persoanelor cu dizabilități din comunități și instituții rezidențiale din Republica Moldova. Proiectul prevede activități de informare și instruire, precum și elaborarea și distribuirea materialelor de campanie informative, în rândul grupului țintă al proiectului.

Proiectele vor fi implementate în perioada decembrie 2018 – aprilie 2019.

Pe 21 decembrie, reprezentanții organizațiilor beneficiare de granturi au participat la o sesiune de informare cu privire la procedurile de management a proiectelor, organizată de către Asociația Promo-LEX.

Concursul de Granturi este parte a Programului ”Democrație, Transparență și Responsabilitate”, implementat de Asociația Promo-LEX și susținut financiar de Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID).
Concurs de Granturi “Alegeri Parlamentare 2019” pentru promovarea participării la vot a cetățenilor Republicii Moldova în cadrul alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019

Ref: 6 din 16.10.2018

Asociația Promo-LEX anunță lansarea Concursului de Granturi “Alegeri Parlamentare 2019” pentru promovarea participării la vot a cetățenilor Republicii Moldova, în cadrul alegerilor parlamentare din Republica Moldova din 24 februarie 2019.

CONTEX GENERAL

Concursul de Granturi este lansat în cadrul Programului Democrație, Transparență și Responsabilitate, implementat de Asociația Promo-LEX. Programul este susținut financiar de Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională(USAID). Obiectivul general al Programului este de a spori credibilitatea proceselor electorale prin intermediul monitorizării alegerilor și promovării unui mediu favorabil pentru competiția politică.

Programul prevede activități de monitorizare, sensibilizare a opiniei publice și advocacy, în legătură cu probleme ce vizează procesele de guvernare și politice. Activitățile programului promovează cetățenia politică activă și responsabilitatea politică a Guvernului și actorilor politici. Printre altele, Programul prevede și Concursuri de Granturi pentru organizațiile neguvernamentale din Republica Moldova pentru promovarea participării electorale și civice a cetățenilor.

SCOPUL CONCURSULUI DE GRANTURI

Concursul de Granturi este lansat în contextul alegerilor parlamentare din Republica Moldova din 24 februarie 2019.
Scopul Concursului de Granturi  –  de a contribui la sporirea nivelului de participare a cetățenilor Republicii Moldova la alegerile parlamentare din 24 februarie 2019.

ACTIVITĂȚI ELIGIBILE

Asociația Promo-LEX va susține proiecte care prevăd activități de informare și educație electorală, mobilizare apolitică a alegătorilor și promovează votul informat și asumat conștient, în contextul alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019.

Exemple de activități eligibile: campanii de informare și mobilizare online și offline; distribuție a materialelor informative și de campanie; dezbateri publice electorale; activități de informare “din ușă în ușă”; evenimente publice tematice; emisiuni și reportaje tematice Radio/TV care pot fi promovate inclusiv prin intermediul rețelelor de socializare; proiecții de filme tematice;  flash mob-uri  etc.

Organizațiile interesate pot propune activități inovative relevante scopului Concursului de Granturi.

Asociația Promo-LEX nu va finanța proiecte care au drept scop promovarea anumitor concurenți electorali/partide și mișcări politice, inclusiv în cadrul campaniei pentru alegerile parlamentare din 24 februarie 2019.

Proiectele trebuie să includă, obligatoriu, activități de comunicare externă și vizibilitate, iar cheltuielile aferente să fie incluse în bugetul proiectului.

CRITERII DE ELIGIBILITATE

În cadrul Concursului de Granturi pot participa organizații neguvernamentale non-profit și organizații media, legal constituite și înregistrate în Republica Moldova (forma de înregistrare: ONG, SRL, Societăți pe Acțiuni, Instituții Publice, etc.).

Condiție obligatorie: Organizațiile solicitante și persoanele cheie din cadrul acestora nu au nicio afiliere politică, nu sunt asociați cu vreun partid politic sau concurent electoral și nu sunt/nu vor fi implicați în activități de partizanat politic, inclusiv în cadrul campaniei pentru alegerile parlamentare din 24 februarie 2019.

Este încurajată participarea ONG-urilor de nivel regional și local.

Nu sunt eligibile organizațiile neguvernamentale înregistrate în afara Republicii Moldova, persoanele fizice, organizațiile/instituțiile guvernamentale, autoritățile publice, instituțiile publice și private, partidele politice, organizațiile religioase, ecologice, caritabile, culturale, sportive, sindicatele.
Organizațiile interesate de acest concurs pot înainta spre finanțare doar câte o singură cerere de grant.

ARIA GEOGRAFICĂ

Proiectele propuse vor fi implementate pe teritoriul Republicii Moldova. Activitățile proiectelor propuse pot viza și cetățenii RM cu drept de vot din regiunea Transnistreană și pe cei din afara țării (diaspora) prin intermediul campaniilor online.

GRUPURILE ȚINTĂ

Proiectele propuse vor viza cetățenii Republicii Moldova cu drept de vot, inclusiv din regiunea Transnistreană și diaspora.

Sunt încurajate și vor avea prioritate proiectele care vor viza diferite grupuri de alegători, precum: tinerii (18-35 ani); alegătorii din diaspora; persoane cu nevoi speciale (diferite tipuri de dizabilități); minorități etnice; femei din grupuri marginalizate etc.

Vor avea avantaj proiectele care prevăd un număr semnificativ de beneficiari direcți, prin contact direct (prin participare nemijlocită la activitățile proiectului) sau indirect (online, materiale de campanie, TV/Radio etc).

PERIOADA DE IMPLEMENTARE 

Proiectele vor fi implementate în perioada decembrie-martie 2018.

BUGET, VALOAREA GRANTURILOR

 • Bugetul maxim al cererii de grant – 25,000.00 Dolari SUA;
 • Bugetul minim al cererii de grant – 10,000.00 Dolari SUA;

Asociația Promo-LEX nu este obligată să ofere toată suma disponibilă pentru acest Concurs de Granturi (ex. în lipsa unor proiecte relevante).

Bugetul trebuie să reflecte activitățile proiectului, iar costurile incluse să fie relevante, realiste și bazate pe prețurile de piață. Descrierea liniilor de buget și modul de calcul al costurilor trebuie să fie suficient de detaliat.

PROCEDURA DE APLICARE

Pentru a participa în cadrul Concursului de Granturi, organizațiile interesate trebuie să depună Dosarul de Aplicare.

Dosarul de aplicare include:

Dosarele de aplicare pot fi depuse în limba română sau rusă în format electronic la adresa de e-mail [email protected] Cererile trebuie completate la calculator. Cererile depuse în alt format nu vor fi examinate.

Data limită de depunere a cererilor de grant este 31 octombrie 2018, ora locală 18.00 (ora Moldovei).

Dosarele incomplete sau depuse după data limită, nu vor fi examinate.

Managerul de Granturi al Asociației Promo-LEX va confirma printr-un mesaj electronic recepționarea dosarelor de aplicare. În lipsa unui mesaj de confirmare, vă rugăm să contactați Managerul de Granturi și să vă asigurați că cererea dvs. a fost recepționată.

EVALUAREA CERERILOR DE GRANT

Odată recepționate, cererile de grant vor fi evaluate preliminar în baza următoarelor criterii:

 • dosarul este complet;
 • depus în termen;
 • solicitantul de grant este eligibil;
 • solicitantul de grant/persoanele cheie din cadrul organizației nu au nicio afiliere politică, nu sunt asociați cu vreun partid  politic sau concurent electoral și nu sunt/nu vor fi implicați în activități de partizanat politic, inclusiv în cadrul campaniei pentru alegerile parlamentare din 24 februarie 2019;
 • sunt respectate toate cerințele stipulate în termenii de referință;
 • cererea de grant este relevantă pentru concursul de grant.

Ulterior, o Comisie de Evaluare, special constituită pentru acest Concurs de Grant, va evalua cererile de grant în baza următoarelor criterii:

 • Caracterul imparțial, apolitic și nonpartizan al proiectului (organizațiile care vor primi granturi vor semna un Cod de Conduită de non-partizanat politic);
 • Relevanța proiectului pentru prioritățile Concursului de Grant;
 • Strategia pentru atingerea obiectivelor este adecvată și realistă;
 • Impactul social al proiectului;
 • Numărul de beneficiari direcți și indirecți ai proiectului;
 • Caracterul inovator al proiectului;
 • Bugetul reflectă în mod clar activitățile proiectului și este rezonabil din perspectiva raportului cost-eficiență;
 • Expertiza și experiența relevantă a solicitantului de grant;
 • Capacitatea solicitantului de grant de a administra grantul.

Asociația Promo-LEX va anunța rezultatele evaluării cererilor de granturi printr-un mesaj transmis prin poșta electronică tuturor solicitanților de grant, indiferent de decizie.

PENTRU DETALII CONTACTAȚI
Irina Corobcenco
Manager de Granturi
Asociația Promo-LEX
GSM: (+373) 69 38 80 65
Tel: (+373 0 22) 450024, 449626
Fax: (+373 0 22) 450024, 449626
E-mail: [email protected]
www.promolex.md

ANEXE

Formular Cerere de Grant         

Formular Buget Proiect               

Formular Chestionar Financiar 

 

FORMULARELE ÎN LIMBA RUSĂ:

Заявка на получение гранта 

Бюджет проекта                       

Финансовая анкета