About Grants Program

Sorry, this entry is only available in Romanian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Asociația Promo-LEX este o organizație neguvernamentală, apolitică și nonprofit care activează în Moldova din anul 2002. Asociația Promo-LEX  își desfășoară activitatea pe întreg teritoriu al Republicii Moldova. Misiunea Asociației Promo-LEX este de a contribui la dezvoltarea democrației în Republica Moldova, inclusiv în regiunea transnistreană, prin promovarea şi apărarea drepturilor omului, monitorizarea proceselor democratice şi consolidarea societății civile.

Asociația Promo-LEX administrează programe și proiecte proprii, dar oferă și sprijin pentru proiecte prezentate de alte organizații neguvernamentale care promovează principii și valori democratice. Granturile sunt oferite din sursele financiare obținute de Asociația Promo-LEX de la donatorii săi primari în cadrul proiectelor/programelor proprii. Scopul general al Programului de Granturi este de a sprijini misiunea Asociației Promo-LEX și de a contribui la promovarea valorilor democratice.

Domenii prioritare de finanțare:

 • Promovarea și apărarea drepturilor omului;
 • Suport apărătorilor drepturilor omului;
 • Promovarea supremației legii;
 • Promovarea valorilor și principiilor democratice
 • Promovarea accesului la informație, libertății de exprimare și mass-mediei independente;
 • Promovarea libertății de asociere și întrunire;
 • Promovarea egalității și nediscriminării;
 • Promovarea alegerilor libere și corecte;
 • Promovarea transparenței proceselor decizionale și a actului de guvernare;
 • Educația și mobilizarea electorală a cetățenilor;
 • Educația și participarea civică a cetățenilor;
 • Consolidarea proceselor politice democratice;
 • Consolidarea societății civile.

Acest Ghid prezintă reguli și cerințe generale aplicabile în cadrul Programului de Granturi al Asociației Promo-LEX. Pentru fiecare concurs de granturi în parte Asociația Promo-LEX va oferi termeni de referință care vor include reguli și cerințe specifice (ex: priorități de finanțare, valoarea granturilor, durata granturilor, criterii de eligibilitate specifice, aria geografică, procedura de aplicare, etc.).

 Cine poate beneficia de granturi
Asociația Promo-LEX oferă granturi doar organizațiilor neguvernamentale, apolitice și non-profit, care pot include organizații civice, fundații, asociații, mass-media independente și alte organizații similare.

Asociația Promo-LEX nu acordă granturi persoanelor fizice, organizațiilor/instituțiilor guvernamentale, autorităților publice, instituțiilor publice și private, partidelor politice, organizațiilor religioase și caritabile.

Asociația Promo-LEX nu finanțează:

 • burse individuale/colective de studii;
 • cereri de ajutor umanitar;
 • proiecte de cercetări tehnico-ştiinţifice;
 • competiții sportive;
 • activități festive;
 • servicii medicale sau de reabilitare;
 • servicii sociale;
 • construcții capitale, renovări;
 • activități cu caracter politic;
 • activități comerciale, start-up-uri și incubatoare de business, etc.

Asociația Promo-LEX nu acordă granturi persoanelor fizice, organizațiilor/instituțiilor guvernamentale, sindicatelor, autorităților publice, instituțiilor publice și private, partidelor politice, organizațiilor comerciale, religioase, ecologice, culturale, caritabile și sportive.

Valoarea granturilor va fi stabilită în baza surselor financiare disponibile pentru fiecare concurs de granturi în parte.

Durata granturilor poate varia de la 2 la 12 luni și va fi stabilită în cadrul fiecărui concurs de granturi în parte.

Aria geografică cu privire la eligibilitatea solicitanților de grant și implementarea proiectelor va fi stabilită pentru fiecare concurs de granturi în parte.

Procedura de acordare a granturilor
Asociația Promo-LEX oferă finanțare prin intermediul concursurilor de granturi (publice) sau prin intermediul procedurii închise de acordare a granturilor.

Concursurile de granturi  sunt anunțate public pe site-ul Asociației Promo-LEX www.promolex.md la Rubrica ”GRANTURI”, subrubrica “Concursuri de Granturi”. De asemenea, anunțurile sunt publicate și distribuite prin intermediul profilurilor sociale ale Asociației și alte resurse online specializate.

Concursurile de granturi sunt deschise pentru toți solicitații care satisfac criteriile de eligibilitate menționate mai sus și indicate în termenii de referință pentru fiecare concurs de granturi în parte.

În cadrul procedurii închise de acordare a granturilor,  Asociația Promo-LEX invită una sau mai multe organizații neguvernamentale să  depună cerere de grant în cadrul unui concurs închis.

Cererea de Grant
Cererile de grant (finanțare) prezentate spre examinare Asociației Promo-LEX (indiferent de procedură) trebuie să includă următoarele documente:

 • Cerere de Grant (Formular tip, format Doc)
 • Buget (Formular tip, format Excel)
 • Chestionar Financiar (Formular tip, format Doc)
 • Anexe (lista anexelor se va specifica pentru fiecare concurs de grant în parte)

Dosarele incomplete sau depuse după data limită anunțată în termenii de referință pentru fiecare concurs de grant în parte, nu se vor lua în considerare.

Cererile de grant pot fi depuse în limba română, rusă sau engleză (în dependență de specificul concursului de grant).

Cererile trebuie completate la calculator.

Cererile se depun doar în format electronic, la adresa [email protected]

Evaluarea și aprobarea Cererilor de Grant
După depunerea cererii de grant, un responsabil din cadrul Asociației Promo-LEX verifică conformitatea dosarului de aplicare cu cerințele stipulate în termenii de referință. În cazul în care cererea de grant necesită completări și/sau clarificări, responsabilul din cadrul Asociației Promo-LEX le va solicita în scris (mesaj electronic). Solicitantul de grant va transmite clarificările în condițiile și termenul limită specificate în cerere. Nerespectarea acestor condiții duce la eliminarea dosarului de aplicare din cadrul procesului de evaluare (acest fapt se va comunica printr-un mesaj sau postare electronică).

Cererile de grant, care corespund cerințelor specificate în termenii de referință, sunt evaluate de o Comisie de Evaluare în baza următoarelor criterii:

 • Relevanța proiectului pentru prioritățile Concursului de Grant;
 • Strategia pentru atingerea obiectivelor este adecvată și realistă;
 • Impactul social al proiectului;
 • Caracterul inovator al proiectului;
 • Durabilitatea proiectului;
 • Bugetul reflectă în mod clar activitățile proiectului și este rezonabil din perspectiva raportului cost-eficiență;
 • Expertiza și experiența relevantă a solicitantului de grant;
 • Capacitatea solicitantului de grant de a administra grantul;

Lista criteriilor de evaluare poate fi ajustată/completată în dependență de specificul concursului de grant. Pentru fiecare concurs de grant, se vor stabili criterii de evaluare care vor fi indicați în termenii de referință.

Rezultatele evaluării și deciziile cu privire la acordarea granturilor se comunică tuturor solicitanților de grant (printr-un mesaj sau postare electronică), indiferent de decizie.

În baza deciziei Comisiei de Evaluare, Asociația Promo-LEX poate indica solicitanților de grant să completeze/ajusteze cererea de grant și să prezinte informații suplimentare cu privire la cererea de grant sau organizație. De asemenea, Asociația Promo-LEX poate efectua vizite de monitorizare la solicitanții de grant preselectați. În cadrul vizitelor vor fi verificate capacitățile organizațiilor de administrare a granturilor. Nerespectarea acestor condiții duce la eliminarea cererii de grant din procesul de acordare a grantului.

Pentru fiecare grant acordat, Asociația Promo-LEX va semna un Contract de Grant cu organizația care solicită finanțare. Contractul de Grant va include detalii cu privire la proiect, modul de administrare a grantului și responsabilitățile pentru desfășurarea proiectului, etc.

Durata procedurii de evaluare a cererii de grant și semnare a contractului de grant poate varia în dependență de specificul Concursului de Grant (în mediu de la 0,5 până la 3 luni).

Formularele pot fi descărcate aici:

Cerere de Grant                            Buget                        Chestionar Financiar

microsoftword_2628391b                   MS-Excel                    microsoftword_2628391b