Drepturile Omului

Scopul de bază al Programului Drepturile Omului este promovarea şi implementarea în Republica Moldova a standardelor internaționale în domeniul drepturilor omului.

  • Promovarea accesului la justiție și remedii efective pentru locuitorii din regiunea transnistreană;
  • Combaterea torturii, tratamentelor inumane sau degradante;
  • Promovarea și protejarea libertății și siguranței persoanei;
  • Prevenirea și combaterea violenței în bază de gen;
  • Combaterea discriminării și promovarea egalității.

Metode de lucru în cadrul Programului: asistență juridică gratuită în domeniile prioritare ale Asociației; litigare strategică în instanțele naționale şi internaționale; monitorizare şi raportare; elaborare de studii şi rapoarte tematice; analiza proiectelor de legi și actelor normative în domeniul drepturilor omului; activități de instruire în domeniul drepturilor omului pentru diferite categorii de beneficiari; campanii de informare şi sensibilizare a opiniei publice, alte activități.