Evaluarea Periodică Universală

Evaluarea Periodică Universală (EPU) este un proces unic, care implică o analiză a evidenţelor privind drepturile omului din toate statele membre ale ONU. EPU este un proces condus de către stat, sub auspiciile Consiliului pentru Drepturile Omului, care oferă fiecărui stat posibilitatea să declare ce măsuri a luat pentru a ameliora situația drepturilor omului pe teritoriul său și pentru a-și îndeplini obligațiile privind drepturile omului. Fiind una din principalele atribuții ale Consiliului, EPU are rolul de a asigura egalitatea de tratament pentru fiecare stat atunci când este evaluată situația drepturilor omului pe teritoriul său.

EPU a fost creată de către Adunarea Generală a ONU la 15 martie 2006, prin Rezoluția 60/251, care a instituit și Consiliul pentru Drepturile Omului. Este un proces de cooperare care, până în octombrie 2011, a examinat evidenţele privind drepturile omului în toate cele 193 de state membre ale ONU. În prezent nu există un alt mecanism universal de acest fel. EPU este unul din elementele cheie ale Consiliului, care reamintește statelor că au responsabilitatea de a respecta pe deplin și a aplica toate drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului. Scopul final al acestui mecanism este de a îmbunătăți situația drepturilor omului în toate statele și a aborda încălcările drepturilor omului oriunde acestea apar. Mai multe informaţii despre EPU găsiți aici.

Rapoartele în limba engleză sunt disponibile aici:

  1. Limitări ale dreptului de a alege și de a fi ales și ale drepturilor politice ale cetățenilor
  2. Situația drepturilor omului în regiunea Transnistreană a Republicii Moldova;
  3. Dezvoltarea mediului societății civile din regiunea Transnistreană;
  4. Tortura și rele tratamente în Moldova: Obligațiile statului și drepturile supraviețuitorilor;
  5. Promovarea egalității de gen în Moldova;
  6. Violența în familie și față de femei;
  7. Drepturile persoanelor cu dizabilități mintale din Republica Moldova.

Factsheet
Factsheet1

Factsheet
Factsheet2

Factsheet Factsheet

Factsheet
Factsheet

 

FactsheetFactsheet

 

FactsheetFactsheet