La Chişinău a avut loc Târgul de Parteneriat European pentru Organizaţiile Societăţii Civile din Moldova

Căutare

Urmăriți-ne

În premieră la Chişinău, în perioada 15-16 iunie 2010 a avut loc Tîrgul de Parteneriat European pentru Organizaţiile Societăţii Civile din Moldova. Evenimentul a fost organizat de EPD / Parteneriat European pentru Democraţie/, Fundaţia Est-Europeană şi Asociaţia "Promo-LEX".

Scopul evenimentul a fost de a contribui la consolidarea Societăţii Civile din Republica Moldova (inclusiv regiunea Transnistreană) prin schimb de experienţă, crearea relaţiilor de parteneriat cu organizaţiile non-guvernamentale din ţările Uniunii Europene şi CSI, precum şi atragerea resurselor financiare pentru iniţiativele comune lansate de participanţii la eveniment.

Potrivit lui Victor Bodiu, Мinistru de Stat, Guvernul Republicii Moldova a contribuit la implicarea societăţii civile în procesul de elaborare, monitorizare şi implementare a politicilor, în contextul asigurării transparenţei în procesul decizional. De asemenea, Dl Bodiu a accentuat ca activitatea Societăţii Civile, dar mai ales cooperarea între aceasta şi guvernare, este primordială pentru o bună dezvoltare a Republicii Moldova. Eugen Caras, şef-adjunct al Departamentului Integrare Europeană de la Ministerul Afacerilor Externe si Integrarii Europene, a menţionat că acest Tîrg se înscrie în aspiraţiile Republicii Moldova de aderare la Uniunea Europeană. Caras a menţionat că, într-un viitor proiect - care s-ar numi, eventual, Forumul UE-RM, ar putea fi implicată societatea civilă sub aspectul discuţiilor prealabile cu oamenii de afaceri din Moldova vis-a-vis de perspectivele de instituire a zonei de liber schimb aprofundat şi cuprinzător cu UE, precum şi în alte dimensiuni, care ar avea drept scop promovarea cauzei Moldovei în spaţiul european.

Directorul Executiv al organizaţiei European Partnership for Democracy, Carlos Hernandez Ferreiro a dat o apreciere pozitivă evoluţiei societăţii civile din Moldova subliniind necesitatea dezvoltării sectorului neguvernamental din regiunea transnistreană.

În acelaşi context, preşedintele Asociaţiei obşteşti „Promo-LEX”, Dl. Ion Manole, a menţionat că interesul, atenţia şi suportul internaţional oferit pentru regiunea transnistreană a sporit considerabil în ultimii ani, în special odată cu perspectiva de integrare europeană a R. Moldova.

Dl Sorin Mereacre, preşedinte al Fundaţiei Est-Europene, a relevat că menirea Tîrgului este de iniţia un dialog între ONG-urile din R. Moldova şi cele din ţările-membre ale UE pentru a promova interesele ţării in cadrul instituţiilor europene, fapt ce va contribui la accederea rapidă a R. Moldova în UE.

La eveniment au participat cca 150 reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale şi donatoare din Europa şi CSI, dintre care 88 reprezintă Moldova, inclusiv 30 - regiunea transnistreană. Pe parcursul evenimentului participanţii au avut posibilitatea de a discuta în cadrul la 3 Ateliere tematice: Provocări în promovarea drepturilor omului, libertăţilor fundamentale şi mass-media; Activităţi sociale, tineret activ şi un mediu înconjurător mai curat pentru o Europă mai bună; Integrare Europeană prin Parteneriat Estic: oportunităţi pentru cooperare între ONG-uri.

La finalul Tîrgul a fost lansat Fondul Comun pentru susţinerea proiectelor de parteneriat intre diferite organizatii –«Basket Fund». Totodată participanţii la eveniment au adoptat şi o Rezoluţie cu privire la situaţia lui Ilie Cazac şi Ernest Vardanean.

Concluziile Tirgului de Parteneriat European si detaliile privind Fondul Comun le veti putea gasit şi pe pagina web: www.partnershipfair.eu