Monitorizare Procese Democratice

Scopul general al Programului este de a contribui la îmbunătățirea calității şi sporirea încrederii cetățenilor în procesele democratice din Republica Moldova. În cadrul acestui Program, Promo-LEX observă și monitorizează procesele electorale, reformele sectoriale, precum și procesele decizionale pe domeniile prioritare ale Asociației.

Programul prevede:

  • Desfășurarea misiunilor de monitorizare naționale ale alegerilor din Republica Moldova;
  • Participarea la misiunile de monitorizare electorale internaționale;
  • Avize la proiecte de legi și acte normative în domeniul electoral;
  • Activități de advocacy axate pe procesele de luare a deciziilor;
  • Monitorizarea instituțiilor, proceselor și reformelor sectoriale pe domeniile prioritare ale Asociației;
  • Campanii de educație civică și electorală;
  • Menținerea și dezvoltarea rețelei de observatori ai Asociației Promo-LEX.

Experiența de monitorizare a Asociației Promo-LEX include metode precum observarea pe termen lung; observarea în ziua alegerilor, inclusiv numărarea rapidă a voturilor, numărarea paralelă a voturilor, raportarea prin SMS și observarea prin intermediul echipelor mobile; monitorizarea ședințelor de judecată; monitorizarea activității instituțiilor publice; și monitorizarea reformelor democratice.